La mobilització i l’organització serveixen: fem fora l’assessor ultra de C’s