https://www.elllobregat.com/

Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 13 de octubre de 2015

Martes 13 de octubre de 2015
Martorell

Amb el nomenament, per unanimitat, de la màxima responsable de l’entitat, queda constituït el Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció