https://www.elllobregat.com/

Hemeroteca. Noticias con fecha jueves, 03 de diciembre de 2015

Jueves 03 de diciembre de 2015
L’Hospitalet

El 2014, l’àrea de Barcelona i la zona de Vallès-Llobregat van superar els nivells màxims admesos per la legislació europea, de 40 micrograms de diòxid de nitrogen (NO2)