https://www.elllobregat.com/

Hemeroteca. Noticias con fecha domingo, 14 de agosto de 2016

Domingo 14 de agosto de 2016
L’Hospitalet

El Comitè Organitzador el I Congrés Internacional de Mediació, Arbitratge i Compliance, que tindrà lloc el setembre a Galícia, destaca la contribució del servei a la pau social i al benestar de les famílies

Domingo 14 de agosto de 2016
Infraestructures

Des de finals de 2013 es registren augments en la intensitat de trànsit als accessos viaris de Barcelona, que es tradueixen en episodis de congestió cada vegada més severs. L’endarreriment acumulat a les actuacions pendents tant a rodalies com a la xarxa viària provoca que els desplaçaments de connexió entre Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana no trobin solucions eficients ni en transport públic ni en transport privat.