2 de abril de 2020, 21:07:34
Salut

Els de dalt del Baix


Món sanitari: entre l’excel·lència i l’emergència

Por Dayana García Blas

Radiografia a l'àmbit de la salut al Baix Llobregat i l'Hospitalet inclós al llibre 'Els de dalt del Baix', la Wikipèdia de la comarca.


Panorama: Qualitat i sostenibilitat

El Servei Català de Salut és l’ens públic encarregat del sistema de prestació de serveis sanitaris a Catalunya i segueix fidelment el Pla de Salut 2016-2020. Es tracta d’un document estratègic que planteja uns objectius que han d’aconseguir-se: garantir l’accés a un sistema de salut equitatiu i oferir atenció sanitària de qualitat per fer sostenible el sistema. L’últim punt se centraria a reforçar la política de medicaments i innovar en la prestació farmacèutica.

Garantir l’atenció sanitària a tothom

L’accés a la sanitat és un dret que té tot ésser humà, més enllà de la burocràcia. La llei universal d’assistència del 2017 estableix que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a assistència mèdica a càrrec de fons públics del Servei Català de la Salut.

A això se suma un pla integral per millorar les llistes d’espera. Segons el CatSalut, s’està reduint el temps d’espera, el volum de pacients, i el temps d’accés al quiròfan, fins i tot a una prova de diagnòstic. A més, això passa a la vegada que es percep un increment de l’activitat quirúrgica que supera en un 22% a la registrada el 2011. En general, segons la memòria del 2017, han augmentat les intervencions quirúrgiques (8%); les primeres visites (13%) i les proves (24%) respecte del 2015. Per tant, la conclusió és que el pla de xoc està resultant efecte.

Clica aquí per seguir llegint l'article

El Llobregat.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.elllobregat.com