20 de enero de 2021, 13:24:56
Corbera


Montserrat Febrero: “La nostra voluntat es destinar el superàvit municipal a ajuts socials i ajuts al teixit comercial i empresarial”

Especial entrevistas realizadas con motivo de la crisis sanitaria y económica del Coronavirus

Por Redacción

L’Alcaldessa de Corbera de Llobregat avança que s’estan avaluant fórmules que permetin ajudar al teixit comercial i empresaria,l que passa, per uns moments de molta dificultat i s’estan fent estudis per adaptar els equipaments municipals a les noves necessitats del desconfinament progressiu.


Quin és el pla que té per anar recuperant la normalitat a Corbera el més aviat possible en el seu àmbit de gestió?

El nostre Ajuntament des de l’inici de la crisi té implementat un pla de xoc enfocat en 4 àmbits d’actuació (sanitari, social, econòmic i de seguretat) que contempla tota una bateria de mesures a curt i mitjà termini, les quals s’estan implementant a mesura que anem avançant en aquesta crisi que ens esta afectant de forma tan severa.

Quina inversió o partida pressupostària extraordinària preveu disposar per recolzar la recuperació i pal·liar així la greu crisi econòmica i social que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus?

En relació a la crisi econòmica i social, s’han pres mesures de tot tipus. Hem ajornat totalment el pagament d’impostos, taxes i preus públics que liquidem des de l’ajuntament per al segon semestre del 2020, hem bonificat taxes, preus públics i lloguers de serveis suspesos per l’estat d’alarma, hem duplicat les partides pressupostàries destinades a ajuts socials, incrementant-les en 116.000€, hem indemnitzat als proveïdors tercers que hem tingut que suspendre el seu contracte per l’estat d’alarma i estem agilitzant tràmits per a poder pagar amb la màxima celeritat als nostres proveïdors. Tanmateix, estem avaluant formules que ens permetin ajudar al nostre teixit comercial i empresarial que esta passant per uns moments de molta dificultat i fent estudis per a poder adaptar els equipaments municipals a les noves necessitats que van sorgint un cop començat el pla de desconfinament progressiu.

Com les víctimes de la Covid-19 són els nostres ciutadans més grans, quina proposta o política s’està desenvolupant des de l’ajuntament per reforçar el seu benestar davant possibles rebrots?

En relació a la nostra gent gran, hem dut a terme mesures de tot tipus. En l’àmbit sanitari, hem estat en plena coordinació amb el CAP Corbera, EAR i Salut per tal de poder anticipar la detecció de casos d’infecció i poder prendre les mesures adients. Tanmateix, en relació amb les residències de gent gran, a Corbera tenim 8 residències de Gent Gran i 1 de Salut mental, hem dut a terme un seguiment diari de la seva situació habilitant habitatges pels treballadors de les mateixes, desinfeccions dels edificis i zones properes i aportació de EPI’s pel seu personal. Finalment ,voldríem destacar la feina feta de seguiment personalitzat que s’està fent amb totes les persones grans del municipi que els estem fent trucades telefóniques periodicament per a conèixer la seva situació.

Com ha funcionat la xarxa de solidaritat en el seu àmbit?

Ha funcionat molt bé.

Pot explicar alguns exemples?

Hem tingut moltes donacions d’Entitats Associacions i particulars. Tanmateix, és molt destacable la creació i acció de la xarxa de voluntariat “Cuidem-nos Corbera” que esta duent a terme nombroses accions com la confecció de mascaretes, bates, oferint cangurs per a famílies que tenen que treballar i comprant medicaments i aliments a gent gran que no es pot moure de casa. També hi han entitats com l’Associació de la gent Gran de les Magnòlies que esta fent bates i casquets.

En el cas de tenir superàvit, com es planteja destinar-lo un cop flexibilitzin els criteris d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa per a augmentar la inversió pública?

En relació al superàvit, en el exercici 2019 vam tenir 581.000 euros de superàvit, del qual la nostra voluntat es destinar-lo a ajuts socials i ajuts al teixit comercial i empresarial. De moment, el Govern de l’Estat ens ha habilitat per a destinar el 20% d’aquest superàvit a ajuts socials, i així hem fet, un total de 116.000€. Esperem que ens habilitin a poder destinar més import en les properes setmanes per aquestes finalitats.

Com s’ha organitzat vostè per mantenir les seves responsabilitats durant l’estat d’alarma?

Tinc el despatx d’Alcaldia instal·lat a casa, estic permanentment connectada via telefònica, correus i videoconferències, em falten hores al dia.

Ha patit vostè la malaltia o alguna persona propera?

No he patit la malaltia ni ningú de la meva família.
El Llobregat.  Todos los derechos reservados.  ®2021   |  www.elllobregat.com