24 de enero de 2021, 12:58:51
Economia


El Baix Llobregat consensua un pla per a la reactivació social i econòmica

Por Redacción

El consell comarcal edita una guia de mesures d’acord amb les propostes dels agents socials, tant patronals com sindicats


Amb l’objectiu de pal·liar els impactes i efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID 19, el Comitè Comarcal de reforç de mesures i d’impuls socioeconòmic del Baix Llobregat, ha consensuat un recull de mesures de rellevància per protegir el teixit productiu dels municipis, redreçar les desigualtats sistèmiques i atendre els col·lectius vulnerables, assegurant en tot moment un desenvolupament econòmic sostenible.

“Aquesta guia, fruit del diàleg social i basada en les dades més recents dels impactes de la COVID-19, vol ser un instrument que contribueixi a les diverses accions ja empreses des dels municipis a l’hora de mitigar els impactes de l’escenari de crisi múltiple que hi ha actualment i acompanyar a persones i empreses en la sortida d’aquesta”, ha afirmat la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez Morales.

Camí de la recuperació

En aquest sentit, el president de PIMEC, Joan Soler ha asseverat que “la Guia de mesures és una eina de referència comarcal que té l’objectiu d’anar avançant pel camí de la recuperació econòmica i social després d’aquesta difícil aturada”

Per la seva banda, la responsable de Relacions Externes d’AEBALL, Neus Olea, ha afegit que “les empreses necessiten que s’implementin urgentment aquestes mesures que facilitaran i ajudaran a la seva supervivència”. Olea ha apuntat també que “no es tracta només de mesures que faciliten la liquiditat a les empreses i autònoms. També és necessari ajudar-les a digitalitzar-se, a vendre on-line, a preservar la seguretat de les persones treballadores i usuàries, agilitzar procediments administratius, i sobretot buscar fórmules que les ajudin a mantenir llocs de treball i a crear-ne de nous.”

Segona comarca amb afectats d’ERTO

Segons les dades publicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Baix Llobregat és la tercera comarca de Catalunya amb més expedients de regulació temporal d’ocupació, ERTO, però la segona en nombre de persones afectades. Les dades de l’Observatori Comarcal corroboren un impacte sever en sectors com el comerç al detall i la restauració al territori.

Les recomanacions i criteris continguts a la Guia, des del respecte més rigorós a l’autonomia municipal, volen ser una contribució a les diverses accions ja empreses des dels municipis a l’hora de mitigar els impactes de l’escenari de crisi múltiple que hi ha actualment i acompanyar a persones i empreses en la sortida d’aquest.

Referent pel món local

“El valor d'aquestes mesures es haver trobat un consens ampli en fixar mesures de referència pel món local que han de ser útils per a les persones treballadores, empreses i autònoms de la comarca” ha destaca el secretari general de CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès-Anoia i Garraf, Josep M. Romero.

Des de la UGT, el Secretari Comarcal del Baix Llobregat, Carlos de Pablo, ha ressaltat “l'esforç realitzat pels agents socials de la comarca i la direcció del Consell Comarcal per a posar a l'abast dels ajuntaments, les persones treballadores, els autònoms i les empreses, aquest paquet d'accions, finalitats i objectius que estem segurs que ens permetran, si se segueixen les seves pautes, abordar la crisi econòmica, laboral i social que estem segurs que vindrà en els pròxims mesos”.

El Comitè Comarcal de reforç de mesures i d’impuls socioeconòmic, es va constituir el passat 23 d’abril, davant la situació d’extrema gravetat laboral i empresarial al Baix Llobregat. De la mà dels secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT, i dels representants de les patronals PIMEC i AEBALL, el Consell Comarcal del Baix Llobregat impulsa la creació d’aquest Comitè amb l’objectiu, d’articular consensos de forma immediata i reforçar el desenvolupament econòmic, posant el focus en la capacitat d’inclusió i de presa de decisions per a la reactivació i el retorn a l’activitat.

Diàleg i generositat

“Fruït del diàleg, la col·laboració i la generositat, esdevé un acte de responsabilitat que els agents socials i els representats públics hem estat capaços de concretar en mesures i recomanacions, per tal d’ajudar a protegir, des del món local, el teixit productiu del Baix Llobregat, les persones que hi viuen i treballen i les seves institucions” ha subratllat el president de PIMEC.

Per la seva part, la responsable de relacions Externes d’AEBALL ha apuntat que “valorem molt positivament el lideratge del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que en moments tant complicats com els actuals, ha obert ràpidament una via de comunicació fluida i continua amb els agents econòmics i socials, que ens ha permès treballar plegats en aquesta proposta de mesures pels ajuntaments del territori, per a la reactivació social i econòmica”.

Tanmateix, Neus Olea ha afegit que “hem de preservar el teixit empresarial, i el treball conjunt d’administracions, sindicats i patronals, és la clau”.

El Secretari Comarcal d’UGT, Carlos de Pablo, ha assenyalat que “un dels objectius més importants que hem aconseguit harmonitzar és la lluita contra aquesta crisi amb tots els reptes que la nostra societat tenia plantejats abans que aparegués el virus, com la lluita contra la precarietat laboral derivada d'una dècada de retallades de drets laborals, afrontar el canvi climàtic, les desigualtats en general i més en concret entre homes i dones o la reindustrialització de la nostra comarca sobre la base d'un nou model productiu”

Lideratge i cooperació

Juntament amb el projecte del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, la tasca del Consell Comarcal en torn als consensos amplis i al lideratge de la concertació vol marcar un plantejament transversal i complementari tot mantenint l’esperit de cooperació i treball entre administracions per un desenvolupament sostenible i inclusiu, ara més necessari que mai.

“Novament el Baix Llobregat troba en el diàleg i la concertació el seu mètode per abordar aquesta situació d'emergència sanitària, social i econòmica sense precedents i això sempre és una bona notícia. Les nostres prioritats són preservar l'ocupació i llocs de treball; mantenir empreses i teixit productiu i incrementar la protecció social per qui més ho necessita” ha declarat el Secretari general de CCOO, Jose Mª Romero.

Així mateix, el president de PIMEC Baix Llobregat- L’Hospitalet, Joan Soler, ha manifestat que “donem suport a aquesta iniciativa del Consell Comarcal amb la voluntat de sumar i cooperar en aquelles accions que ens ajudin a recuperar el progrés i la riquesa de la nostra comarca”.

Consell pioner a Espanya

El Baix Llobregat al llarg de la seva història, ha estat sempre un territori de consens entre els agents econòmics i socials, creat al 1992 el Consell Econòmic i Social, pioner a Espanya.

El Llobregat.  Todos los derechos reservados.  ®2021   |  www.elllobregat.com