Les bestieses no ofenen, les mentides sí (en resposta a J. Galves)