www.elllobregat.com
La Garantia Juvenil impulsada per la Generalitat de Catalunya esdevé el nexe perfecte entre els joves i les empreses
Ampliar

La Garantia Juvenil impulsada per la Generalitat de Catalunya esdevé el nexe perfecte entre els joves i les empreses

miércoles 16 de septiembre de 2015, 03:09h
La iniciativa europea amplia la franja d’edat fins els 29 anys després de superar els 10.000 joves inscrits. Les empreses tenen un seguit d’avantatges fiscals, compatibles, a més, amb altres ajuts o subvencions

Joves i empreses són els dos protagonistes ineludibles per fomentar l’ocupació. Posar, doncs, en contacte els dos col•lectius és imprescindible en un context que, tot i que comença a refer-se de les grans dificultats dels anys anteriors, encara necessita d’una administració forta que empenyi. Per a fer-ho, el programa de la Garantia Juvenil reuneix, sota el mateix paraigües, dues categories d’ajuts: una, per ajudar als joves en formació o assessorament i, per tant, en la difícil recerca de feina i, l’ altra, per les empreses, proporcionant-les diversos ajuts fiscals.

Sigui com sigui, la iniciativa europea de la Garantia Juvenil, promoguda per la Generalitat a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), es converteix en l’intermediari perfecte entre aquests dos col•lectius: joves i empreses.

JOVES

El programa amplia la franja d’edat als 29 anys
La Garantia Juvenil prem l’accelerador per ajudar més joves del país que es troben en situació d’atur. Quan ja s’han superat els 10.000 joves inscrits, el Pla ha ampliat ara la franja d’edat de persones que hi poden participar, arribant als 29 anys (34 en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%). És una iniciativa promoguda per la Unió Europea amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil en els estats membres abans del 2020, ofereix als participants suport per trobar feina, millorar la qualificació o, fins i tot, fomentar l’emprenedoria mitjançant l’impuls d’una idea pròpia de negoci.

En aquesta línia, per exemple, recentment s’han posat a disposició dels joves que hi participen més de 5.500 places en cursos d’idiomes i Tecnologies de la Informació i la Comunicació; una formació complementària a la preparació acadèmica que, al mateix temps, està adaptada a les necessitats de les empreses. Aquestes, de la seva banda, poden accedir permanentment a tot un seguit d’incentius si participen en el Pla, sigui contractant joves o acollint-los en períodes de pràctiques o formatius.

Atenció individualitzada
Els joves que vulguin accedir als avantatges que contempla la Garantia Juvenil han d’apuntar-se a un registre electrònic; al web garantiajuvenil.gencat.cat es pot trobar tota la informació i com fer-ho, tant si es disposa de DNI electrònic i certificat digital com si no. En qualsevol cas, els joves també poden dirigir-se a qualsevol Oficina Jove o Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per sol•licitar més informació sobre la inscripció.

Un cop a la Garantia Juvenil, en un període màxim de 30 dies, el SOC cita el jove per fer-li una primera entrevista. En ella s’acull al participant en el programa i es fa una primera valoració de les seves competències i els seus objectius professionals. Així, aquesta presa de contacte serveix perquè es pugui fer un estudi del cas mitjançant el qual es podrà definir quina solució s’adapta millor a la situació personal de cadascú, per afavorir així la seva incorporació al mercat laboral amb les màximes garanties d’èxit. Els itineraris possibles són:
• Orientació laboral i suport a la cerca de feina. Amb l’acompanyament de professionals que aclariran tots els dubtes i les inquietuds que puguin sorgir;
• Reforç de la formació i l’experiència professional. En aquesta categoria s’emmarquen, per exemple, més de 5.500 places disponibles actualment per a formar-se en idiomes i TIC;
• Posada en marxa d’una idea de negoci. Amb assessorament d’emprenedors i ajuts directes de més de 9.000 euros per a qui s’estableixi com a autònom durant un any ininterromput.
Sigui quina sigui l’opció escollida, el jove estarà en tot moment acompanyat per professionals que l’orientaran i l’assessoraran. De fet, aquesta atenció individualitzada és un dels valors afegits fonamentals del Pla. Per participar-hi, només caldrà complir amb quatre requisits: tenir menys de 30 anys; no estar treballant ni rebent cap formació; tenir la nacionalitat espanyola, la residència de la Unió Europea o el permís per treballar a territori espanyol; i, per últim, estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya, entre ells, els trenta dels Baix Llobregat, a més de L’Hospitalet.EMPRESES

La Garantia Juvenil, una oportunitat de negoci
Aquest programa es consolida com una oportunitat no només per als joves que hi participen sinó també per a les empreses que acullen aquests joves en les seves organitzacions. I és que aquest Pla, impulsat per la Unió Europea per eixugar l’atur juvenil en els estats membres, inclou a Catalunya tot un seguit d’avantatges fiscals per a aquelles companyies que decideixin incorporar persones menors de 30 anys a les seves plantilles, ja sigui com a nous treballadors de ple dret o en períodes formatius o de pràctiques. Uns incentius, a més, que són compatibles, i per tant acumulables, amb els altres ajuts o subvencions que es contemplin en els programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Aquests incentius directes es concreten, d’entrada, en bonificacions, o fins i tot exempcions, en el pagament de quotes i cotitzacions a la Seguretat Social (desglossades més endavant). A més, recentment també s’ha aprovat una línia específica que fixa ajuts directes -d’entre 4.500 euros i 9.000 euros, aproximadament- als autònoms i les entitats d’economia social que contractin joves participants en el programa durant un mínim de 6 mesos. I per últim és important subratllar que les empreses o entitats participants poden acumular aquests incentius amb els que es contemplin en d’altres programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’emmarquin o no en la Garantia Juvenil.

El ventall de solucions que ofereix la Garantia Juvenil per ajudar a trobar feina, millorar la formació o, fins i tot, fer realitat una idea de negoci ha fet que molts joves del país s’apuntin a la iniciativa.

Així el registre, que ja ha sobrepassat àmpliament les 10.000 persones inscrites, presumiblement seguirà creixent amb força, i més tenint en compte que s’ha decidit ampliar la franja d’edat fins els 29 anys (abans només s’arribava als 26). D’aquí que el Pla esdevingui també enormement interessant per a empreses que, en un món competitiu com l’actual, necessiten renovar periòdicament les plantilles i mantenir alt el seu nivell de qualificació. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(1)

+

0 comentarios

Portada | | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Comunicación Metrobcn, S.L. :: Redacció: Raurich, 62 (08830) Sant Boi de Llobregat
Contacto