www.elllobregat.com
La TMTR gravarà més els qui més contaminen
Ampliar

La TMTR gravarà més els qui més contaminen

L’Hospitalet i els municipis metropolitans del Baix generen entre 380 i 680 quilos de residus per habitant i any i en reciclen entre un 21 i un 62. Reciclar és important també per a la butxaca

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica els municipis que més reciclen reduint l’import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) que han de pagar els veïns. L’objectiu és potenciar la recollida selectiva.
La TMTR és una taxa que paguen els ciutadans i els negocis per finançar part dels 153 milions que costa el tractament sostenible de les deixalles. En la majoria dels municipis, està inclosa com un concepte més en el rebut de l’aigua i tot i ser una taxa força desconeguda, el conjunt de la ciutadania pot fer accions per reduir-ne l’import, que no és igual per a tots els habitants de la metròpolis.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, explica que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per poder gestionar eficientment les deixalles i obtenir-ne recursos a través del reciclatge”. Gràcies a les plantes de tractament i separació d’envasos, a la xarxa de deixalleries, a les plantes de compostatge i als ecoparcs, es pot reduir l’impacte ambiental dels residus que es generen. El 85% del cost d’aquestes infraestructures i dels equips humans que les gestionen es cobreix a partir de la TMTR.

L’AMB, que té les competències en el tractament de residus, calcula l’import de la TMTR que ha de pagar cada ciutadà en funció dels residus que es generen al seu municipi i el nivell de recollida selectiva.

Taxes el triple de cares
L’import de la TMTR varia entre els 20 per llar i any de municipis com Torrelles de Llobregat i els quasi 70 de Cervelló, que tot just recicla un 21% dels residus que genera. A més, el nivell de producció de residus és dels més alts del territori metropolità. L’any passat cada cervellonenc va produir 576 quilos de deixalles.

L’Hospitalet, el segon municipi més gran de l’àrea metropolitana en habitants, l’any passat va reciclar només un 23% dels residus generats, una xifra que el situa molt lluny de l’objectiu que s’ha marcat la Unió Europea per al 2020: arribar a un mínim d’un 50% de recollida selectiva.
“Si els habitants d’un municipi generen pocs residus i a més els separen bé, l’AMB ha d’invertir menys recursos en gestionar-los i per tant la taxa que paguen els ciutadans ha de ser menor”, justifica Víctor Mitjans, cap del servei d’estudis i programes de l’AMB. En total, 1,2 milions de llars paguen la TMTR.

En un municipi no tots els habitants paguen el mateix. El sistema de càlcul de la TMTR defineix quant ha de pagar un domicili i un comerç. L’escalat es fa a través del consum d’aigua, perquè es considera que qui gasta més aigua té més capacitat adquisitiva i, per tant, genera més residus. En el cas dels comerços, l’escalat es fa en funció del tipus de negoci i la quantitat de residus que produeix. Així, un despatx professional pot pagar uns 170 euros, mentre que un restaurant pot arribar a superar els 1.500, ja que genera una gran quantitat de matèria orgànica.
“Qui recicla més i millor ha de pagar menys perquè gestionar els seus residus resulta més barat per a l’AMB, aquesta és la lògica del sistema”, sentencia Mitjans. III

¿Com es pot reduir la TMTR?

Un ciutadà pot considerar que la seva capacitat d’incidir en el cost de la TMTR és mínim. Per contrarestar aquest efecte hi ha bonificacions ambientals per l’ús de les deixalleries.

Per beneficiar-se’n cal demanar un carnet de deixalleries presentant un rebut recent de l’aigua. A partir d’aleshores, cada cop que utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una bonificació sobre l’anualitat de la taxa de l’any següent. Com més ús, més descompte. Així, qui la fa servir la deixalleria dos cops en un any té un descompte d’un 1% i qui hi va més de 15 vegades pot arribar a acumular un descompte del 14%. En definitiva: qui separa i recicla més, paga menys.

Per altra banda, amb l’objectiu que la taxa sigui més justa i social, des d’aquest any es bonifica el 100% de la taxa a les famílies vulnerables. S’estima que podran gaudir d’aquesta bonificació entre 15.000 i 20.000 famílies amb un import total d’uns 800.000 euros. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+

0 comentarios

Portada | | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Comunicación Metrobcn, S.L. :: Redacció: Raurich, 62 (08830) Sant Boi de Llobregat
Contacto