www.elllobregat.com

Torrelles, un dels municipis més compromesos amb el medi ambient

L’AMB i els 36 municipis que la formen estan convertint la metròpolis en un territori sostenible i d’alta qualitat per a la ciutadania. | Els últims 4 anys s'ha fet palès el compromís de Torrelles en la lluita contra el canvi climàtic i contra les desigualtats socials.

La gestió de residus, un transport més accessible, la cooperació i la consciència ecològica han caracteritzat algunes de les innovacions dels últims anys en benefici dels ciutadans de Torrelles. Un dels grans esforços de l’AMB ha estat millorar la gestió dels residus urbans: s’ha centrat a augmentar la recollida selectiva, que està estancada en un 34%, per ajustar-se a les demandes de la Unió Europea, que reclama que els seus membres reciclin un 55% dels residus de cara al 2025.

Torrelles és des de fa anys un dels municipis metropolitans amb un índex de recollida selectiva més bo: actualment se situa en un 63%. A més del sistema porta a porta, el municipi recull el vidre amb contenidors. Com a part de l’estratègia de l’AMB per introduir models més eficaços de separació de residus, el municipi ha estat dotat amb una de les subvencions de millora: s’han implantat galledes amb xip i s’han instal·lat càmeres de control i un sistema d’accés amb targeta al punt d’emergència. Moltes accions de l’AMB han anat encaminades a afavorir la cohesió social i lluitar contra les desigualtats socials a la metròpolis de Barcelona. Un paquet important en l’àmbit de la cohesió social és la inserció laboral i la reactivació econòmica del territori, que s’ha fet a través dels plans d’ocupació. Així mateix, s’ha començat a utilitzar aigua regenerada a l’ERA del Baix Llobregat, de manera que es garanteix el subministrament d’aigua a la població fent ús dels recursos propis. I s’ha lluitat contra la pobresa energètica d’aquelles famílies més vulnerables, que no poden sufragar econòmicament les factures.

Torrelles ha participat en dos programes de cooperació metropolitana. A nivell local, ha participat en el primer programa metropolità d’educació per a la ciutadania global, Tenim Drets, Teixim Llibertats, que pretén conscienciar sobre els drets de les persones refugiades amb activitats de sensibilització. En l’àmbit internacional, també ha participat en un projecte de cooperació coordinada, amb l’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Concretament aquest projecte vol contribuir al desenvolupament sostenible a l’Àfrica. El projecte està centrat en la gestió sostenible dels residus i vol contribuir a un entorn saludable dels habitants de Tujereng (població de Gàmbia). Es treballa sobre el terreny i amb l’associació Mbolo i la col·laboració del Grup de Recerca en Geociències Marines de la UB per a la realització del diagnòstic.

Més estalvi als transports
Les millores en transport públic tenen un doble benefici: reduir la contaminació ambiental i millorar l’accessibilitat, en especial per a les poblacions de la segona corona. La nova tarifa metropolitana permet viatjar per tota la metròpolis al preu d’una zona i ha reduït fins al 50% el preu d’alguns trajectes. D’altra banda, a Torrelles de Llobregat ja són 9 els beneficiaris de la T-verda metropolitana, títol de transport que premia amb tres anys de transport públic gratuït la retirada d’un vehicle contaminant.

Impulsar l’economia circular
Torrelles forma part del programa d’economia circular en cooperació amb l’Àrea de Territori de l’AMB i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que ha implicat la inversió de 3 milions d’euros en la convocatòria oberta d’espais naturals. També està present en els estudis sobre agricultura de muntanya, que analitzen el potencial agrícola, d’aprofitament de biomassa forestal i de silvopastura dels voltants. III

Recollida selectiva (porta a porta)
Torrelles és un dels municipis metropolitans amb un índex de recollida selectiva més bo. El seu sistema de recollida porta a porta separa les deixalles en quatre categories, segons el model de residu mínim: orgànic, inorgànic, envasos, rebuig i paper/cartró. També s’han incorporat galledes amb xip per optimitzar la freqüència de recollida. III

Calderes de biomassa
Torrelles forma part del programa d’economia circular per a la construcció de calderes de biomassa i la creació d’explotacions forestals locals, que inclou vuit municipis de les Muntanyes del Baix. Aquesta iniciativa de l’AMB i el Consell Comarcal del Baix Llobregat també pretén reduir el risc d’incendis. III

Tarifa metropolitana
A partir del gener, els desplaçaments en transport públic per la Metròpolis Barcelona són més econòmics, amb un estalvi que pot arribar al 50% en viatges. Amb la nova tarifa metropolitana tots els desplaçaments que es fan entre els 36 municipis de la Metròpolis Barcelona són a preu d’una zona. Torrelles, com a municipi metropolità, queda integrat dins la tarifa metropolitana. III

Noves marquesines de bus
S’han instal·lat 230 noves marquesines de bus als municipis metropolitans, i Torrelles és un dels que n’estrenen. El nou model facilita l’accessibilitat a la parada i compta amb un element identificador a la part superior i amb il·luminació interior. S’ha millorat la comoditat del temps d’espera incorporant més seients amb un disseny més ergonòmic. III

Tenim Drets, Teixim Llibertats
Torrelles ha estat un dels onze municipis participants en el programa de cooperació Tenim Drets, Teixim Llibertats. És el primer programa metropolità d’educació per a la ciutadania global, amb diverses accions culturals i participatives per conscienciar la població del compromís i la cooperació envers els refugiats a la Mediterrània. III

“L’impuls metropolità permet assolir objectius més notables”

L’AMB dóna servei a poblacions amb realitats molt diferents. Què esperes i què t’aporta l’AMB?

L’Àrea metropolitana s’ha anat convertint en imprescindible. En àrees tan bàsiques com el sanejament, el transport, el tractament de residus, l’AMB ens permet coordinar i assegurar serveis que no podríem fer d’una altra manera. No només es tracta de diners, també d’un seguit de serveis que permeten avançar en la construcció del nostre poble dins d’un marc més general. Esperem, sobretot, que la ciutadania entengui i faci seva la realitat metropolitana com un fet positiu i no com una imposició per llei. Des d’un poble com el nostre, mancat d’alguns serveis normals a altres municipis metropolitans, esperem una planificació de futur que permeti buscar alternatives per avançar de manera sostenible i equilibrada.

La mirada transversal de la contaminació i la qualitat de l’aire ha estat un dels grans canvis del mandat. Com has vist aquesta línia estratègica?

És una visió de futur que considero bàsica per mantenir la qualitat de vida. Els estudis sobre la incidència de la contaminació en la salut de la gent que viu en el territori metropolità demostren que és imprescindible treballar-hi si volem aconseguir objectius palpables a curt i mitjà termini.

Quins han estat els grans projectes metropolitans d’aquest mandat a Torrelles?

S’ha estat treballant en temes mediambientals i de mobilitat, tant a nivell de transport públic com de definició de la comunicació interurbana segura per a vianants i bicicletes entre Torrelles i Sant Vicenç. També s’ha estat treballant en la rehabilitació de les instal·lacions esportives obsoletes, que són un servei bàsic.

I què han aportat aquests projectes al municipi? Han millorat la vida dels ciutadans? Queda clar que la tasca de millora i prevenció en termes de medi ambient en el nostre municipi segueix línies engegades de fa anys. Amb l’impuls metropolità s’assoliran objectius més notables que beneficiaran tothom, tant Torrelles com els pobles del voltant. La millora en transport o en les instal·lacions esportives són ben conegudes pels usuaris.

La nova tarifa metropolitana permet desplaçar-se a preu d’una zona entre tots els municipis de la metròpolis. Què ha suposat per vosaltres?

Aquesta era una de les demandes més clares des dels municipis de la segona corona que no estava ben resolta. Ho vam reivindicar a la vicepresidència de l’Àrea Metropolitana, que va entendre la necessitat de donar-hi resposta. En el nostre cas, i en el d’altes municipis petits, cal acompanyar la iniciativa de mesures de foment de l’ús del transport públic en detriment de la utilització del vehicle privat en desplaçaments metropolitans. També calen mesures socials per aquells segments de població més necessitats.

Torrelles és un dels municipis amb millor índex de recollida selectiva de residus. Quins canvis han pogut introduir en el seu sistema gràcies a la col·laboració amb l’AMB?

La implantació de nous bujols amb xips en el sistema de recollida porta a porta ens permet assolir un major coneixement dels hàbits de la població, de la generació dels residus i de la seva recuperació. En aquest sentit, s’ha pogut eliminar un punt d’emergència que s’anava convertint en un abocador descontrolat i crear-ne un més delimitat i controlat d’accés amb targeta. Aquesta és una experiència que pot ser útil per a altres municipis metropolitans que vulguin millorar la recuperació dels residus.

Torrelles participa en el projecte per aprofitar la generació de biomassa del seu entorn, mitjançant la instal·lació de calderes. Quins beneficis aportarà al municipi?

És molt important des del punt de vista mediambiental el tractament i la gestió de les masses boscoses de les muntanyes metropolitanes. Assolir un projecte amb implantació de calderes de biomassa com a energia renovable permet prevenir incendis i una millora energètica. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios

Portada | | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Comunicación Metrobcn, S.L. :: Redacció: Raurich, 62 (08830) Sant Boi de Llobregat
Contacto