www.elllobregat.com

8 de març, Dia Internacional de les Dones: és l’hora de continuar

jueves 05 de marzo de 2020, 23:56h
La Diputació de Barcelona impulsa una campanya per la igualtat de gènere.

És l’hora de continuar protegint els drets de les dones. És l’hora d’igualar els sous de les dones i els homes per fer la mateixa feina. És l’hora de caminar pels carrers foscos sense por. És l’hora d’extingir el masclisme i d’aconseguir la igualtat. És l’hora de continuar posicionant les polítiques de gènere locals com un instrument clau i transformador per aconseguir pobles, ciutats i territoris equitatius, diversos i feministes.

Aquests són els missatges de la campanya institucional als municipis que impulsa la Diputació de Barcelona aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a través de l’eslògan general ‘És l’hora de continuar’, amb l’objectiu de dissenyar eines útils per als i les professionals municipals implicats en l’equitat, la diversitat sexual i de gènere, i els drets de les dones, per estar més a prop d’elles.

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments diversos materials i recursos que contribueixen a la difusió d’aquests missatges i del compromís vers la igualtat de gènere i, alhora, proporciona a la ciutadania elements de reflexió entorn d’aquestes qüestions. Es tracta de mostrar com les dones, amb l’acció col·lectiva, les seves aportacions, l’avenç dels rols lliures d’estereotips i la unió, estan transformant i millorant la societat.


Igualtat real entre homes i dones
S’ha fet molt camí però encara en queda molt per recórrer. L’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona té per finalitat donar suport a tots els ens locals de la demarcació perquè puguin desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere.

És vital continuar treballant per aconseguir la igualtat real entre homes i dones. Una igualtat que en l’àmbit del gènere es concreta en alguns programes i polítiques que han estat i són clau per a molts municipis; com ara els Centres d’Informació i Recursos per a Dones que ja donen cobertura a 130 localitats, un 42% del total provincial; o el suport que la Diputació ofereix als ajuntaments per a l’elaboració de plans i projectes envers la promoció de la igualtat, la lluita contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia -fins ara ja se n’han realitzat 240-.

Les xifres oficials parlen de 10 dones assassinades des de l’1 de gener de 2020 i de 1.043 des de l’any 2003. En resposta a aquesta situació, des de la Diputació de Barcelona es despleguen eines per ajudar els ajuntaments a combatre aquesta xacra social: s’han format 3.327 professionals municipals en polítiques d’igualtat i abordatge de les violències masclistes, i s’han portat a terme més de 900 tallers i activitats de sensibilització a tot el territori; també s’han facilitat 66 carpes Punts lila que permeten atendre a peu de carrer en els espais d’oci tota classe de consultes relacionades amb les actituds i agressions masclistes i sexistes.

Les noves generacions
Així doncs, partint que el feminisme és una proposta política que genera transformació i necessàriament ha de recollir i incorporar diferents veus i desitjos, és essencial afavorir la participació de dones diverses en diferents àmbits, especialment de les més joves, i empoderar-les. Les noves generacions han de ser un fil conductor per aconseguir uns municipis feministes. Tanmateix, la importància de treballar per la igualtat de gènere també es veu reflectida en el fet que és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el número 5. Els ODS són a l’arrel del Pla de Mandat que la Diputació està acabant d’elaborar, que ha de portar l’administració a desenvolupar polítiques transformadores que promoguin la igualtat de tots els territoris.

La Diputació juga un paper central per tal que tota la ciutadania pugui tenir els mateixos recursos, visqui on visqui. És evident que un municipi petit no pot oferir els mateixos serveis que un de gran i per això la Diputació arriba on no arriben aquests ajuntaments, per fer efectiu el principi d’igualtat en tots els seus significats.

Aquest 8 de març tornarà a ser l’altaveu per denunciar les desigualtats entre dones i homes. I la Diputació continuarà treballant per disminuir aquestes diferències a través, sobretot, de l’educació de la gent jove, perquè només si les dones són fortes es podrà avançar amb fermesa.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios