www.elllobregat.com
La pandèmia de la Covid-19 ha fet ajornar des de l’inici competicions oficials tant de nivell federat com escolar
Ampliar
La pandèmia de la Covid-19 ha fet ajornar des de l’inici competicions oficials tant de nivell federat com escolar

Nou paquet de 23,6 milions en ajuts extraordinaris per al sector esportiu

viernes 05 de marzo de 2021, 12:03h
La convocatòria de subvencions del Govern beneficiarà les entitats gestores d’instal·lacions i els organitzadors de competicions oficials. Vol pal·liar l’afectació econòmica derivada del tancament d’espais esportius i la suspensió competitiva forçats per la covid-19.

El Consell Català de l’Esport atorgarà ajuts extraordinaris i d’emergència per valor de 23,6 milions d’euros per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades del tancament d’instal·lacions esportives i la suspensió de les competicions arran de la crisi de la Covid-19 durant el 2021. La doble convocatòria va dirigida, en primer lloc, a entitats gestores d’instal·lacions esportives, i, en segon lloc, a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, tant a nivell federat com escolar.

Pel que fa al primer programa d’ajuts, l’import destinat a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada és de 15.000.000 euros. Hi poden optar les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) següents:

  • Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
  • Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport)
  • Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció dels metres quadrats de la superfície dels espais esportius que conformen la instal·lació esportiva, recollits al CEEC. L’import de l’ajut per a cada instal·lació serà la suma dels imports corresponents a cada tipus d’espai esportiu que conformin la instal·lació d’acord amb els trams i les quanties recollides a les bases.

Quant al segon programa d’ajuts, que beneficia entitats organitzadores de competicions oficials d’àmbit català, tant a nivell federat (excloses les professionals) com escolar, la celebració dels quals s’hagi vist ajornada, la partida és de 8.600.000 euros. Poden aspirar a aquestes ajudes les federacions esportives catalanes, les unions esportives de clubs i els consells esportius que figurin al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció del nombre de llicències esportives dels esportistes, informades en el Pla d’Actuació presentat al Consell Català de l’Esport l’any 2020.

Queden exclosos dels dos programes d’ajuts els ens locals de Catalunya; les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capital públic, a excepció de les universitats, en el seu cas, i autònoms, així com les persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions esportives d’ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, residencial o turístic.

La partida de 23,6 milions d’euros vol contribuir a afavorir la sostenibilitat econòmica del sector de l’esport i de l’activitat física a Catalunya, així com ajudar al manteniment i la continuïtat de la seva activitat malgrat les restriccions establertes per frenar la pandèmia de la Covid-19. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios