www.elllobregat.com

Una casa digna en una ciutat de qualitat

Por Anna Martín Cuello
sábado 05 de febrero de 2022, 16:29h

Vivim una crisi habitacional innegable: a les ciutats, el dret a l’habitatge no està prou ben garantit.

L’accés i el manteniment d’una llar és la principal preocupació de gran part de la ciutadania i, en especial, de la classe treballadora.
Aquesta crisi no la podrem resoldre sols des del món local. Cal la implicació decidida de les administracions competents per tal de blindar la funció social de l’habitatge i assegurar-ne el seu dret, tal i com està recollit a la Constitució Espanyola.
Al Prat vam definir l’accés a l’habitatge com una de les nostres prioritats de govern i per això estem desplegant totes les eines al nostre abast per combatre aquest crisi.
El nostre punt de partida és el d’una ciutat que en les darreres dècades ha impulsat un serveis públics de qualitat i ha conquerit un bon equilibri territorial amb el seu entorn natural i agrícola i això ha generat uns nivells de satisfacció alts, com indica el nostre Baròmetre Municipal. La gent s’hi vol quedar i d’altres persones volen venir, i això implica el repte de garantir un accés a l’habitatge assequible a la ciutadania.
Aquest any 2021 hem aprovat un Pla Local d’Habitatge amb 38 accions i un pressupost de 25 milions d’euros fins al 2027. Una primera via per garantir l’accés a l’habitatge que preveu la mobilització del parc existent de la ciutat; l’atenció a l’exclusió residencial; el bon ús de l’habitatge i polítiques de rehabilitació.
A més, hem vetllat perquè el desenvolupament de la ciutat a l’Eixample Sud suposi un veritable salt qualitatiu en el parc d’habitatge públic a la ciutat. No només garantint que la meitat de tots els pisos que s’hi fan siguin de protecció oficial. També mitjançant la promoció d’un bloc d’habitatge 100% públic i un projecte innovador, públic-comunitari, per a la construcció d’un bloc de co-habitatge.
No es tracta de créixer per créixer. El Prat va viure el seu creixement més important durant la dècada dels 70 i 80, arribant als 60.000 habitants i a partir d’aquí, la població s’ha mantingut estable. Es tracta de garantir que la ciutadania del Prat pugui continuar gaudint d’una ciutat que aposta per uns serveis públics de qualitat i uns entorns naturals i agrícoles irreemplaçables. En definitiva, vetllar perquè tothom tingui una casa digna en una ciutat activa, pròspera i solidària.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios