www.elllobregat.com
Canviem les regles del joc energètic!
Ampliar

Canviem les regles del joc energètic!

Por Anna Martín Cuello
domingo 03 de abril de 2022, 12:43h

En primer lloc, cal tenir clar que l’escalada de preus obeeix a una lògica especulativa i no a una major escassetat en l’abastament de recursos.

L’especulació en el petroli i el gas està contagiant a l’electricitat, donat que tenim un sistema de fixació de preus marginalista que fa que paguem per l’electricitat el preu de l’última tecnologia que ha entrat al mercat.
Així, si primer entra a pool l’energia més barata procedent de les renovables, de la hidràulica i de la nuclear, més tard, per tal de cobrir tota la demanda, entren els cicles combinats que funcionen amb gas. Aquesta última tecnologia paga per drets d’emissió de CO2 i per un gas que té el seu preu pels núvols. Però aquest és el preu que s’acaba traslladant a totes les plantes de generació, fent que paguem “sardinas a precio de caviar”.
Per això, el més urgent és canviar les regles que operen a tota Europa, pensades per quan no teníem renovables barates i quan els preus de l’electricitat i l’energia no posaven en tensió tot el continent. Cal transformar el sistema de fixació de preus. Europa, per primer cop, està reconeixent els “beneficis caiguts del cel”, però encara no ha assumit la necessitat urgent de canviar el model. Potser perquè això donaria més avantatges als països del sud d’Europa que tenen un major potencial de desenvolupament de renovables.
Mentre això no passa, cal protegir a les persones consumidores i a les indústries. La minoració dels “beneficis caiguts del cel” aprovada al setembre anava per bon camí. Ara ho diu la UE i també la OCDE, però cal corregir i polir molt més la mesura per tal que tingui una millor i major impacte en els preus.
Amb tot això, té sentit el rol d’una empresa pública? Sí. Amb una empresa pública, avui els preus serien els mateixos si no canviem les regles del joc del sistema de preus, però tindríem un avantatge no menor: els beneficis no anirien a mans privades, sinó públiques. I podríem començar a tenir una estratègia en concret, com és la concessió de l’energia hidràulica del país, la gran bateria de renovables gestionables del sistema. Aquesta seria, sens dubte, un rol clau a desenvolupar per una empresa pública d’energia i que transformaria el model actual.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios