www.elllobregat.com
Aigües de Barcelona, pionera al món amb els objectius Net-Zero i Near-Team de SBTi
Ampliar

Aigües de Barcelona, pionera al món amb els objectius Net-Zero i Near-Team de SBTi

sábado 06 de julio de 2024, 11:00h
L’empresa és la primera del cicle integral de l’aigua que valida els seus objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La Science Based Target initiative ha aprovat també el full de ruta de la companyia barcelonina al programa de zero emissions netes

Aigües de Barcelona ha rebut l’aprovació dels objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (Near-Term) i de zero emissions netes (Net-Zero) per part de la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Aigües de Barcelona es converteix en la primera empresa al món del sector de l’aigua amb els objectius Net-Zero aprovats, el compromís més ambiciós del procés SBTi. Cal tenir en compte que, a tota Espanya, només hi ha 22 empreses, de tots els sectors, amb els objectius Net-Zero aprovats.

SBTi ha validat els objectius a curt termini (Near-Term) i de zero emissions netes (Net-Zero) d’Aigües de Barcelona en funció dels criteris estàndards de zero emissions netes amb base científica i dels criteris i recomanacions d’objectius a curt termini d’SBTi. D’aquesta manera, l’SBTi ha verificat que els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (2030) estan en línia amb la trajectòria que limita l’escalfament global a 1,5 ºC per sobre dels nivells preindustrials, així com els objectius a llarg termini d’abast 1, 2 i 3 d’Aigües de Barcelona i el compromís d’assolir les zero emissions netes l’any 2050.

SBTi és una iniciativa internacional, promoguda pel CDP, l’Institut de Recursos Mundials (WRI), el Fons Mundial per a la Natura (WWF) i el Pacte Mundial de Nacions Unides, que compta amb més de 8.000 organitzacions adherides amb objectius de reduccions d’emissions basats en la ciència buscant minimitzar el seu impacte sobre l’escalfament global. SBTi desenvolupa estàndards, eines i orientacions que permeten a les empreses establir nivells d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i objectius de reducció d’emissions amb base científica i en línia amb el que es necessita per mantenir l’escalfament global per sota de nivells catastròfics i aconseguir les zero emissions el 2050.

D’aquesta manera, Aigües de Barcelona reforça el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic per tal de minimitzar les seves emissions.. Podeu consultar els objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle d’Aigües de Barcelona en el següent link: https://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/web/ab-corporativa/mitigacio-canvi-climatic.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios