Bases del torneig

Taula de continguts

Condicions i restriccions

Podran participar-hi exclusivament les dones que disputin les 9 rondes de l’llobregat Open Chess 2023 del grup A o B.

L’organització disposarà de trasllat gratuït per a tots els jugadors des de l’hotel El Castell de Sant Boi fins a la sala de joc i el retorn corresponent.

A més:

 1. Estar en possessió de la llicència federativa vigent i els requisits d’ELO detallats. En el cas de jugadors amb bandera estrangera, han de tenir codi FIDE.
 2. Vàlid per a ELO FIDE BLITZ i ELO FCE BLITZ.
 3. L’ordre de força inicial i la relació de premis es determinarà per raó de l’ELO FIDE STANDARD llista novembre 2023.
 4. Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta ia tenir un comportament correcte i esportiu.
 5. No es permet fumar ni menjar a tot el recinte de joc.
 6. Serà responsabilitat de cada jugador comprovar que són correctes les dades que figurin en els diferents llistats d’inscripció i en les classificacions, i en cas de trobar algun error ho haurà de comunicar a l’Organització. En cas de descobrir-se que algun jugador ha proporcionat alguna dada incorrecta de forma deliberada, aquesta serà directament expulsada.
 7. Al recinte de joc no es permetrà l’entrada de telèfons mòbils. Tampoc no es permetrà l’entrada de qualsevol dispositiu electrònic que pogués servir per proporcionar algun tipus d’ajut escaquis als jugadors. El jugador autoritzarà lequip arbitral a comprovar les seves pertinences en cas de tenir algun dubte sobre aquest extrem.
 8. Els jugadors no poden abandonar làrea de joc sense justificació ni permís dun àrbitre mentre estiguin en curs les seves partides.
 9. La participació al Torneig Blitz Femení implica l’acceptació per part del jugador que les seves dades personals puguin ser publicades als diferents mitjans que l’Organització consideri oportunes per a una millor difusió de l’esdeveniment. Entre aquests mitjans hi ha, per exemple, xarxes socials, llistats d’inscripció (en paper i en línia a diferents mitjans de comunicació), classificacions de tornejos, fotografies, etc.

Sala de joc

El torneig se celebrarà a Viladecans. Per determinar la ubicació.

Com arribar

Es detallarà la ubicació necessària un cop determinat el lloc del torneig.

Data i horari

RONDA DIA DATA HORA
1-9
Divendres
01/12/2023
A partir de les 11:00 hores

Inscripcions

Inscripció gratuïta a confirmar a la sala de joc el 30 novembre de 17 a 22 hores.

Sistema de joc

Sistema Suís a 9 rondes. Els aparellaments es realitzaran mitjançant el programa Swiss Manager, sent l’àrbitre principal el responsable dels mateixos.

Ritme de joc

Tres (3) minuts per a cada jugador i un increment de dos (2) segons per a cada jugada realitzada (3+2).

Desmepates

 1. Buchholz FIDE menys el pitjor resultat. (37) (0,1,NS,0,N).
 2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,NS,0,N).
 3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,NS,0,N).
 4. Resultat particular (11).
 5. Mitjana de la Performance recursiva dels rivals (55) (0,0,1000).

Desmepates

POSICIÓ QUANTITAT POSICIÓ QUANTITAT
1a
500 €
9a
150 €
2a
350 €
10a
150 €
3a
300 €
11a
150 €
4a
250 €
12a
150 €
5a
200 €
13a
150 €
6a
150 €
14a
150 €
7a
150 €
15a
150 €
8a
150 €

Clàusula de protecció de dades

La inscripció al torneig, es produirà quan l’àrbitre principal, validi cadascuna de les sol·licituds d’inscripció que, cada interessat registrarà, emplenat les dades que se sol·liciten al formulari que es desplega a:

www.elllobregat.com/openchess .

De conformitat amb el que estableix la normativa espanyola sobre protecció de dades vigent, així com al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, especialment a l’article 6.1, lletres b) if ).

Tot jugador que hagi emplenat el formulari d’inscripció al LLOBREGAT OPEN CHESS, reconeix expressament que l’organitzador de l’open, li ha informat que les dades personals sol·licitades, les obtingudes durant el torneig o amb motiu de la preparació i conclusió del mateix, així com altres que poguessin ser obtinguts de registres públics o altres fonts legalment admeses, s’incorporaran, gestionaran i processaran en un tractament de dades de caràcter personal per al manteniment, desenvolupament, compliment i control de la relació de serveis que implica la participació al torneig .

El responsable del tractament de les dades és l’organitzador, davant el qual les persones legitimades per a això poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició reconeguts a l’esmentat Reglament Europeu, a la normativa espanyola sobre protecció de dades i en la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit o correu electrònic adreçat al domicili o adreça electrònica de l’organitzador: [email protected] .

Els jugadors inscrits, que han subministrat les seves dades personals, degudament informades, consenten expressament el seu tractament i qualsevol comunicació o cessió d’aquestes dades, fins i tot internacional, que es pugui efectuar entre l’organitzador i els patrocinadors del torneig, per tal d’oferir i prestar els jugadors, altres serveis dordre esportiu i cultural.

Per a la transferència de dades internacional caldrà el compliment de l’article 45 i, si escau, 46 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

L’organitzador manifesta que s’ha facilitat degudament als jugadors inscrits tota la informació indicada a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

S’informa igualment que les dades facilitades podran ser tractades per a l’elaboració de perfils. En cap cas aquesta elaboració de perfils no podrà tenir efectes jurídics o afectar-lo significativament d’una altra manera i en conseqüència podrà oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics sobre ell o afectar-lo significativament, quan concorri aquest dret d’acord amb el que preveu larticle 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Chess Results

Desplaça cap amunt