Avís legal

Informació de la companyia

GESTOPEN (CIF: G02872463), amb domicili al carrer Marquès de Casa Valdés, num. 105, 1r 1a, 33202 Gijón, Astúries (Espanya). Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, Grup 1, Secció 1, Número Nacional 620873. Activitat: 103 – Altres vàries, data d’alta 19/11/2020 i data de constitució 06/07/2020. Contacte: [email protected]

Objecte

Aquestes Condicions Generals (“condicions generals”) regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona (“usuari”) de les pàgines que integren el domini web https://www.elllobregatopenchess.com (“pàgina web”), titularitat de GESTOPEN, (“GESTOPEN”), així com els continguts i serveis que s’hi inclouen.

L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i l’acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada cop que vulgui entrar a la pàgina web de GESTOPEN.

GESTOPEN es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web .

Accés i ús de la pàgina web

L’usuari accedeix a la pàgina web sota la responsabilitat exclusiva. Els continguts i els serveis presentats a la pàgina tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per GESTOPEN. Els continguts de la pàgina web no es podran considerar en cap cas assessorament jurídic sobre cap qüestió.

GESTOPEN posarà els mitjans raonables a la vostra disposició perquè els continguts i serveis inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. Tot i això, GESTOPEN no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

Com que l’usuari pot descarregar determinats continguts de la pàgina web, GESTOPEN disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics. GESTOPEN no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari quan aquest accedeixi a la pàgina web o la faci servir.

Igualment, GESTOPEN informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per descarregar informació i continguts de la seva pàgina web. Es prega a l’usuari que pari atenció a aquests missatges d’avís, ja que GESTOPEN no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi fet servir de manera indeguda o negligent la pàgina web.

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Tots els continguts, sense exclusió i de manera no limitativa, que formen part de la pàgina web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de GESTOPEN o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts esmentats. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte dexplotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que integren la pàgina web, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o funcionament, que no compti amb l’expressa i prèvia autorització escrita de GESTOPEN.

L’usuari podrà crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusiva per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitaran una autorització prèvia i per escrit de GESTOPEN. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de GESTOPEN.

Totes les marques, logotips o signes distintius de GESTOPEN assenyalats a la pàgina web són marques titularitat de GESTOPEN.

Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL (“enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per GESTOPEN; lenllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

GESTOPEN vol aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, i el seu objecte és posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

Si qualsevol usuari o tercer observa que aquests enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència oa la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem que ho posi a el nostre coneixement a través de la direcció de [email protected] .

Al marge del que disposa legalment, GESTOPEN declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir-hi o en utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (hardware i software) del usuari.

Cookies

Les cookies són petits fitxers que contenen una determinada informació sobre la navegació de l’usuari a través del web. Les galetes s’envien al navegador de l’usuari i s’emmagatzemen al vostre equip. La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a la nostra web, la navegació per les pàgines i el temps que ha estat al nostre web. Llevat que l’usuari decideixi registrar-se en un servei nostre, la galeta mai no anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo.

El nostre lloc web utilitza les cookies següents:

-Google Analytics: Són galetes d’origen per realitzar informes sobre les interaccions dels usuaris a la nostra web. Aquestes galetes s’utilitzen per emmagatzemar informació d’identificació no personal. Els navegadors no comparteixen galetes d’origen a través de diferents dominis. Més informació a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
-Cookies tècniques: Permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis.

Aquells usuaris que hagin consentit en la utilització de les galetes, amb motiu de continuar amb la navegació, autoritzen de manera expressa i inequívoca l’ús d’aquesta informació amb la finalitat indicada.

Per retirar el vostre consentiment, només cal eliminar les galetes emmagatzemades al vostre equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustaments i configuracions del vostre navegador d’Internet. Al següent link trobareu tota la informació necessària sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies: https://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i GESTOPEN acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Protecció de dades

GESTOPEN informa a l’usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal es realitza de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Contractació -ara endavant CGC-, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la nostra. Els usuaris que facin compres a www.elllobregatopenchess.com accepten plenament les presents CGC i hi quedaran vinculats, tal com si fossin escrites en el moment de contractació/compra.

És requisit indispensable la lectura i l’acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.elllobregatopenchess.com . Els preus i les condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. Això no obstant, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret. Una vegada formalitzada la comanda, s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent i, des d’aquell instant, els preus i les condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l’acord exprés dels dos contractants. . El castellà serà la llengua utilitzada per formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà i l’usuari hi tindrà accés a la zona de client.

GESTOPEN es reserva el dret de denegar i/o suspendre l’accés als serveis prestats a www.elllobregatopenchess.com per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació aplicable, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en supòsits de frau detectats per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

Cancel·lació i devolucions

GESTOPEN es reserva el dret de cancel·lar el torneig sense preavís, sempre que sigui per motius de força major (com ara la pandèmia del coronavirus), sense que hagi de compensar de manera econòmica els participants, només amb la devolució de la quota d’inscripció o reserva de l’allotjament.

En cas que un participant vulgui cancel·lar la inscripció al torneig o la reserva de l’allotjament, ho haurà de comunicar a l’organització amb 90 dies d’antelació a l’inici del torneig, i es procedirà a la devolució de quota d’inscripció o reserva de l’allotjament. Passada aquesta data, qualsevol cancel·lació que se sol·licite perdrà el dret a reclamar la vostra quota d’inscripció o reserva de l’allotjament.

Desplaça cap amunt