Descarregar PGN 2019

Els arxius PGN (en anglès Portable Game Notation, Notació portàtil de partida ) són arxius per a gravar partides d’escacs, tant els moviments com la informació relacionada. La majoria de programa d’escacs reconeixen aquest format de representació de les partides.

GRUP A
Descarregar PGN (Ronda 1 a 9 + Finals)

GRUP B
Descarregar PGN (Ronda 1 a 9)

Desplaça cap amunt