www.elllobregat.com

Satisfet i agraït per tot el que, plegats, hem aconseguit

Por Jordi Garcia Mas
miércoles 23 de julio de 2014, 13:48h

En primer lloc, juntament amb diferents entitats i ciutadans de Sant Boi hem treballat per iniciar un canvi en d’actitud i visió de l ‘ajuntament. 

Un exemple clar és la proposta de cercar un nou format del Viure a Sant Boi més rentable i econòmic, actualment aquest rotatiu suposa una despesa desproporcionada pels ciutadans de la vila, la nostra postura ha estat des de sempre la de fer d’aquest una eina més propera al ciutadà, amb més veu d’entitats i associacions de Sant Boi i més sostenible per tots nosaltres. Estem satisfets d’aquest canvi i que la mesura s’adeqüi als temps actuals. 

En segon lloc , hem aconseguit que l’ajuntament mogui fitxa amb un dels temes que més preocupen al conjunt de ciutadans i ciutadanes, l’elevat percentatge d’atur de Sant Boi ( un dels més elevats de la comarca). S’està treballant per promoure la contractació de persones aturades del poble, CIU sempre ha apostat per aquest model laboral on es prioritzi el col·lectiu de persones aturades de llarga durada.

En tercer lloc, l’ajuntament té previst abaixar els preus abusius dels pisos de protecció oficial de Claus. Ciu Sant Boi ha denunciat en diverses ocasions, en els plens municipals i a través del Viure a Sant Boi, la situació actual d’aquests pisos, des de la seva construcció el nostre grup municipal hem estat exigint perquè aquests deixin de ser instrument de negoci i obstrucció i estiguin a mercè de la seva finalitat.

En conclusió, que sapigueu que continuem treballant per a vosaltres i per a totes les persones i entitats de Sant Boi, però no ho podem fer sols, necessitem que camineu al nostre costat.

CiU Sant Boi us desitja un bon estiu!

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (4)    No(2)

+
0 comentarios