www.elllobregat.com
    29 de septiembre de 2023

Opinió > Jordi García

Por Jordi Garcia Mas
Davant d’un projecte de poble, l’ajuntament actual no construeix. Davant de grans reptes de millores per St Boi, l’ajuntament actual no respon. Davant les demandes dels Santboians i Santboianes, l’ajuntament no escolta.
0,21875