www.elllobregat.com

Quienes somos

Edita: Comunicación MetroBCN SL
Diari digital: elllobregat.com
Editor: Xavier Pérez Llorca
Director: Xavier Adell Mezquita
Directora adjunta y del área digital: Sonia Algaba Benito
Redactora: Esther Collado Ortigosa
Informàtica i Xarxes: Andrés Durán Aragón
Il·lustració: Kap

Teléfono: 671 540 921
E-mail: publicidad@elllobregat.com
Fax: 98 433 90 42