www.elllobregat.com
El Districte Cultural, al cor de la ciutat

El Districte Cultural, al cor de la ciutat

Per Jaume Graells - Regidor de Cultura de L'Hospitalet

martes 21 de abril de 2015, 21:52h
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha situat la cultura en el centre de la política municipal. La cultura com a creació i com a font de riquesa. Per això, ha decidit donar un clar impuls al desenvolupament de les indústries creatives, alhora que proporciona suport als creadors.
Per dissenyar aquest projecte de futur s’ha comptat amb el suport de ciutadans i ciutadanes vinculats al món de la cultura que han col·laborat en el procés participatiu L’Hospitalet on, per reflexionar i fer propostes al voltant dels eixos estratègics de la tercera gran transformació de la ciutat.

L’Hospitalet on ha marcat les línies estratègiques per a la creació del Districte Cultural, una proposta que conjuga urbanisme, economia i cultura. El Districte Cultural ha de créixer al voltant del Tecla Sala, al cor de la ciutat, un espai situat al centre geogràfic de L’Hospitalet en la confluència dels barris Sant Josep, Bellvitge i Santa Eulàlia. Un espai de centralitat a la ciutat però també a l’àrea metropolitana.

El Centre Cultural Tecla Sala ha de ser el motor del Districte, ha d’actuar com a canalitzador de projectes i activitats i ha de convertir-se en espai de trobada i de debat.
Aquest projecte neix amb vocació metropolitana i amb la voluntat d’establir sinergies amb Barcelona i altres municipis del nostre voltant que facin possible la unitat d’acció necessària perquè les indústries culturals catalanes es desenvolupin i es projectin en l’àmbit internacional.

A la ciutat i en el propi Districte no partim de zero: la música, l’audiovisual i les arts són els àmbits en els quals hi ha més tradició, més grups creatius i més iniciatives, així com una resposta important de públic.

El Districte Cultural ha de ser un espai de creació però també de trobada entre tots els sectors implicats: artistes, col·lectius de creació, indústria cultural... Un espai d’usos molt diversos on trobar tallers d’artistes, locals d’assaig i de música en viu, instal·lacions de producció audiovisual, galeries d’art, gabinets de disseny i de moda, locals de restauració i equipaments culturals públics i privats, on es facin fires al carrer i mercats de segona mà i on els ciutadans puguin viure l’oci.

Per fer possible el Districte Cultural caldrà portar a terme reformes que combinin l’espai residencial, la recuperació d’edificis industrials actualment en desús i una transformació urbanística que afavoreixi la connexió amb la major part de la infraestructura cultural en funcionament i la comunicació amb la resta de la ciutat. El Districte Cultural ha de ser una zona de perímetre obert, perquè la cultura no es pot tancar, ha de traspassar les fronteres i ha de connectar amb la ciutadania.

En aquest projecte també ha de participar el teixit associatiu i econòmic de la ciutat. Els sectors públic i privat han de col·laborar per facilitar estímuls econòmics que permetin l’emprenedoria cultural, fins i tot amb la creació de línies d’ajut lligades a objectius. L’Ajuntament es planteja establir una política d’incentius fiscals, mitjançant la bonificació de l’IAE i l’IBI a les empreses culturals.
D’altra banda, es crearà una oficina de promoció i desenvolupament del projecte, que posi en contacte creadors i propietaris, que cerqui recursos i que creï vincles.

L’administració ha de ser capaç de liderar aquest projecte i generar punts de trobada entre creadors, ha de facilitar que el projecte sigui possible, però l’administració no ha de ser la protagonista; per contra, l’èxit depèn de tots. III
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios