www.elllobregat.com
Un model de seguretat modern i més proper al ciutadà
Ampliar

Un model de seguretat modern i més proper al ciutadà

Por Cristina Manresa - Comisaria Jefe de la Regió Policial Metropolitana Sud de Mossos d'Esquadra

miércoles 22 de abril de 2015, 11:26h
No és cap secret que un model de seguretat pública modern, democràtic i efectiu depèn, en gran mesura, de la comunicació i la interacció existent entre els agents socials i entitats d’un territori i els cossos policials que en ell hi treballen.

Per garantir aquesta comunicació i interacció i, per tant, l’eficàcia del sistema de seguretat pública, cal que la policia estableixi contacte i vies de diàleg fluïdes amb representants del teixit veïnal, associatiu i empresarial. Només així serà possible tenir coneixement de l’existència d’un problema el més aviat possible la qual cosa permetrà fer una diagnosi acurada, destinar recursos i cercar la solució més idònia abans que la problemàtica s’agreugi. Un sistema de seguretat pública modern i democràtic també es caracteritza per la necessària coordinació entre els cossos policials amb presència a un territori (locals, autonòmics, estatals), ja que amb aquesta suma d’esforços es poden optimitzar els recursos que l’Administració Pública destina per garantir els drets i les llibertats de les persones.

Aquí, a la Regió Policial Metropolitana Sud, tot i la seva amplia diversitat territorial, es treballa perquè aquesta coordinació policial sigui un fet. Mossos d’Esquadra i els diferents cossos de Policies Locals del Baix Llobregat tenen com a missió principal la protecció de la llibertat i la seguretat de les persones i, alhora, cooperar al benestar social en col·laboració amb altres agents socials en els àmbits preventiu, assistencial i proactiu. Uns i altres lluitem per adequar el servei policial a les demandes i necessitats plantejades pels ciutadans, afavorint l’apropament entre la policia i la societat tot guanyant la seva confiança i complicitat i facilitant la seva participació en la producció de seguretat.

Un sistema de seguretat pública modern i democràtic s’ha d’entendre, doncs, com un servei que a banda de preocupar-se per actuar sobre variables tradicionalment associades a qüestions delictives o d’ordre públic, també incorpora altres aspectes com són la sensació d’inseguretat, la qualitat de vida de la població i la cohesió i solidaritat social. És a dir, l’aproximació a les problemàtiques i preocupacions ciutadanes.

En aquest sentit, la policia no només ha de limitar la seva feina a la realització de les tasques assistencial, preventiva i reactiva sinó que també ha d’incloure entre les seves principals funcions l’acció proactiva. Un dels sistemes que fem servir per assolir aquestes funcions són les reunions periòdiques amb associacions de veïns, responsables municipals de seguretat o representants d’ensenyament, entre d’altres. L’objectiu no és altre que conèixer, de primera mà, quines són les principals preocupacions, queixes i suggeriments de la comunitat en la qual hi treballem.

Tot plegat fa que puguem afirmar que gaudim d’un dels sistemes públics de seguretat més proper, més efectiu, més modern i més democràtic d’Europa. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios