www.elllobregat.com

24-m: especial eleccions

Bloc 1: ¿Com poden combatre les desigualtats socials?

PSC

viernes 15 de mayo de 2015, 05:37h
En temes de desigualtats el que s’ha produït són urgències greus i molt importants. S’ha d’abordar l’urgent. Hem d’assegurar els drets bàsics de les persones i el primer i més elemental és el dret a l’alimentació. S’ha d’assegurar que ningú passi fam al Baix Llobregat.
Un segon element és assegurar el dret a viure, el dret a l’habitatge; i després, drets tant bàsics com la salut i l’educació. En totes les meves intervencions, el que faré serà explicar coses que es poden fer als ajuntaments, per tant, explicaré coses que es poden decidir a partir d’aquestes eleccions. Intentaré no anar-me’n a altres escenaris o altres situacions.

Pel que fa l’alimentació, doncs, és evident que intensificar els programes escolars perquè les beques menjadors es produeixin i no hagi cap nen que es quedi sense alimentació; col•laborar amb els bancs d’aliments des dels serveis socials i posar en marxa noves experiències com la targeta moneder.

Pel que fa l’habitatge, hem d’aconseguir -mitjançant oficines de mediació i mecanismes amb les entitats financeres- aturar els desnonaments. I, evidentment, hem de generar una altra dinàmica de lloguers socials. En matèria d’educació i de salut, tot i que depèn de la Generalitat, des dels ajuntaments podem fer moltes coses.

Lluitar contra el fracàs escolar, col•laborant amb les ampes i els ensenyants, generant un servei per aquells nens i nenes que estan patint una situació més complicada. A més, cal generar una relació entre els centres educatius i les empreses perquè les pràctiques es puguin desenvolupar. III
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios