www.elllobregat.com

24-m: especial eleccions

Bloc 2: ¿Com s’ha de fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic?

CIU

viernes 15 de mayo de 2015, 06:03h
La primera mesura de benestar social és la feina i això afecta al gruix més important de gent que avui pateix la xacra de l’atur.
Als ajuntaments no podem resoldre aquest problema que és estructural, però podem fer moltes coses. Hi ha una part molt important en l’àmbit de l’accessibilitat i la rehabilitació de l’habitatge. Són àmbits que poden donar molta feina a molta gent de la construcció.

D’altra banda, el comerç local té moltes dificultats, en molts casos, perquè la dimensió del comerç és sovint petita i també la manera com s’administra fa difícil competir amb certes àrees comercials. Creiem que des dels ajuntaments podem ajudar molt a la seva dinamització través de plans de comerç que responguin verdaderament a la realitat i, per tant, adoptin una forma de fer més cooperativa en benefici del comerç local i de l’ocupació estable.

També es poden donar suports a l’emprenedoria. I això s’ha de fer a través de mesures fiscals com, per exemple, l’incentiu de nous emprenedors que comencin i que hagin superar diferents filtres per tenir les quotes de la seguretat social bonificades, també podem bonificar la contractació, per part de les empreses locals, persones del municipi durant un temps; per tant, hi ha mesures que podem fer.

Finalment, el foment del turisme -la nostra comarca no ha fet una feina prou fonda per generar treball però aquest sector ho pot fer-; plans d’ocupació que hem de demanar a la Generalitat i a la Diputació perquè, en termes de formació, han de permetre als treballadors poder reciclar-se; i molt important, l’àmbit del medi ambient. L’àmbit de la biomassa i la neteja de boscos i la cura de l’entorn natural hi ha un àmbit que no s’ha explotat. III
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios