www.elllobregat.com

Així t’estrenes, consellera?

Que diu la nova Consellera d’Ensenyament que sobren plaçes de P3 a l’escola pública. Que com que no neixen prou criatures i les famílies d’origen immigrants van tornant als països d’orígen, la Generalitat ha deicidit que val més seguir tancant línies de P3. Diu que n’eliminarà 21, i que les haurem de sumar a les 20 que ja han eliminat els darrers 2 anys.

Decisions unilaterals, sense possible rèplica, amb absoluta deslleialtat a les associacions de pares i mares, als col·lectius de mestres i al conjunt de famílies que seguim confiant en el sistema educatiu públic.

Mercantilitzar l’educació és l’estratègia de país de Convergència. Les escoles concertades, finançades també amb fons públics, no patiran tant. Ni els tancaran línies, ni els retallaran els drets. Als pressupostos de la Generalitat per al 2015, la subvenció a escoles privades concertades ha pujat el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública es manté retallat en xifres per sota de les del 2010. El Govern de la Generalitat de Catalunya afavoreix així les escoles privades concertades.

Reclamem que s’aprofiti el descents de les matriculacions a P3 per millorar les condicions dins l’aula, per abaixar les ràtios per classe i que el professorat pugui atendre millor els infants. I, en cas que sigui inevitable el tancament d’alguna línia, que aquesta decisió afecti també l’escola concertada.

El que fem, el que no fem, amb l’escola pública defineix l’estratègia de futur que volem per als nostres fills i filles. No podem cometre errors i desmantellar el sistema d’educació de les generacions futures sense tenir en compte criteris socials o pedagògics. L’educació i l’escola pública son instruments de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats. Retallar en educació és emprobrir a les persones, a la ciutadania i al nostre futur. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios