www.elllobregat.com

Reivindiquem el metro del ‘Delta’

Por José Ángel Carcelén
La millora del servei de transport públic ferroviari a Sant Boi esdevé una de les principals demandes ciutadanes a Sant Boi, així com una prioritat política històrica.

Malgrat la dimensió física i de població, Sant Boi té una important mancança en l’oferta d’aquest servei, sense que s’hagi produït cap innovació en 100 anys. Continuem tenint només dues estacions de FGC ubicades a més en una posició perifèrica. Una gran part de la població ha d’utilitzar altre mitjà de transport, principalment cotxe o autobús urbà, per arribar a les estacions el que fa que el temps de duració dels desplaçaments s’allargui.

El dèficit de línia ferroviària es compensa, en gran part, amb l’esforç de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per millorar la xarxa d’autobusos. Tot això fa que el transport públic estigui molt lluny de ser competitiu i/o atractiu en comparació amb el vehicle privat, que continua essent el mitjà més utilitzat a la ciutat de Sant Boi. En conseqüència, el parc mòbil santboià és ja d’aproximadament 1,5 vehicles per habitatge i no deixa de créixer, sobretot en els darrers anys.

Per altra banda, amb aquesta situació descuidem les polítiques mediambientals: accidentalitat, consum de sòl per aparcament, increment del consum de carburants, contaminació atmosfèrica i acústica...

Per totes aquestes qüestions a Sant Boi reivindiquem el “Metro del Delta”, que aportarà eficàcia en quant a centralitat, freqüència, rapidesa i capacitat d’intermodalitat amb altres mitjans de transport públic per facilitar els desplaçaments diaris de la població santboiana, amb un mínim de tres estacions ubicades en punts centrals i ben accessibles dels barris que es troben més allunyats de les existents.

S’identifica el metro, tant a nivell polític com a social, com un dels projectes més necessaris per a la ciutat de Sant Boi. Necessitem un transport públic accessible i de qualitat i una ciutat més eficient i saludable.
No hem d’oblidar que la mobilitat ha de ser un dret de tota la ciutadania. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios