www.elllobregat.com
La mobilitat urbana de Corbera, a estudi
Ampliar

La mobilitat urbana de Corbera, a estudi

martes 20 de septiembre de 2016, 18:48h
La Diputació de Barcelona ha realitzat l'Estudi de mobilitat urbana de Corbera de Llobregat, una eina per a la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi. El treball ha estat lliurat pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l'alcaldessa, Montserrat Febrero.

L'estudi es fixa com a objectius l'anàlisi de l'oferta i demanda del sistema de mobilitat existents en l'actualitat, la diagnosi tècnica del sistema amb els seus punts forts i febles, la proposta de mesures per potenciar la mobilitat sostenible i segura, així com la formulació d'un programa d'actuacions amb les fases d'implementació i costos.

El treball també proposa la creació d'una comissió de seguiment i definició d'uns indicadors per avaluar el grau d'aplicació de les propostes, així com la determinació de les connexions de les propostes del pla amb els objectius fixats a plans aprovats d'abast superior, com és el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios