www.elllobregat.com

Més enllà de la inclusió social

Tots els Ajuntaments, des del més petit fins al més gran, hem fet una aposta ferma per la millora de l’atenció a les persones que han patit fortament les conseqüències d’una crisi ferotge, i que ha fet trontollar les bases del nostre sistema econòmic.

Les administracions locals hem hagut de donar la cara i de proveir moltes de les nostres àrees d’aquells mecanismes de protecció per als més vulnerables, entenent que no eren estratègies temporals, sinó que caldria traduir-les en canvis de paradigma.

L’Ajuntament del Prat ha fet aquesta feina, i n’estem molt satisfets d’haver-ho fet acompanyats en tot moment per la xarxa d’entitats i organitzacions a les quals devem molts dels èxits assolits.

Amb elles entomem el gran objectiu de lluitar contra allò que genera desigualtat i manca d’oportunitats, i ens comprometem amb un acord de ciutat ampli que tingui com a eixos vertebradors assegurar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i cultural al llarg de la vida, i enfortir els serveis d’actuació comunitària per facilitar l’apoderament personal i col·lectiu. Estem convençuts que aquesta serà la clau de l’èxit d’una ciutat que vol enfortir la seva ciutadania, i dotar-la d’eines per afrontar les seves expectatives vitals en un entorn econòmic i social que pot tornar-se hostil.

Per això hem d’agrair tot el suport rebut per part de la cinquantena d’entitats amb les que de ben segur que col·laborarem, i les que s’aniran incorporant, i a les quals necessitarem per dur a terme gairebé 200 projectes en els àmbits de la protecció social, l’habitatge, la ocupació, la convivència, la formació, la cultura, l’educació i l’esport.

En aquest marc es va presentar el tercer Pla Local d’Inclusió Social del Prat, una eina que considerem indispensable per fer possible que les famílies que tinguin dificultats per superar la crisi econòmica, puguin construir el seu futur. Un cop més, els ajuntaments ho posem tot perquè aquells que han fet més rics els qui ja ho eren, no puguin fer més vulnerables els nostres veïns i veïnes. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios