www.elllobregat.com
Els pagesos denuncien moviments de terres “irregulars” al Parc Agrari
Ampliar

Els pagesos denuncien moviments de terres “irregulars” al Parc Agrari

viernes 01 de junio de 2018, 05:08h
La Unió de Pagesos alerta que el terraplenat d’una finca de Viladecans supera l’alçada màxima permesa a la normativa del parc. L'Ajuntament ordena la suspensió de l'aportació de terres i la retirada de les mateixes fins a restituir el nivell autoritzat de la llicència.

Segons fonts municipals y dels sindicats de pagesos, una finca del Parc Agrari a Viladecans ha dut a terme moviments de terra que aixequen el nivell del terreny per sobre del permès legalment. En principi, tanmateix, l’empresa va aconseguir la llicència de l’Ajuntament de Viladecans i l’informe preceptiu positiu del Parc Agrari el 2016. La Unió de Pagesos va sol·licitar al registre de l’Ajuntament de Viladecans que s’aturessin de forma urgent els treballs d’aportació de terres en la finca ubicada al polígon 13, parcel·la 84 de Viladecans, a l’abril d’aquest any. Segons presentava el sindicat a la seva instància, els moviments que s’estan fent “no s’adeqüen als paràmetres pels quals s’atorgava la llicència”. I és que el Pla especial del Parc Agrari, en l’article 29, diu que per a projectes d’alçada menor a 50 centímetres només és necessària la llicència urbanística, però si se supera aquesta alçada del terraplenat, cal un aixecament topogràfic previ, justificació dels materials a aportar, estratificació i permeabilitat, entre altres condicionants.

El terraplenat supera el metre i mig d’alçada
A més de superar l’alçada màxima permesa, segons apunten diverses fonts sindicals i municipals, els pagesos afirmen que la cota del sistema de drenatge no s’adequa a l’entorn de la finca, amb els perjudicis que això pot comportar per a les parcel·les agrícoles.

Aquesta finca és a la zona C del Parc Agrari, és a dir un lloc on conviuen edificis econòmics i per a l’agricultura amb algun camp de pagès, però s’ha de seguir en qualsevol cas la normativa del Pla especial del Parc Agrari per a no afectar la resta de l’espai protegit. El Decret 396/2006, de 17 d’octubre, regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s’efectuï amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. Això coincideix amb l’aportació de terres que s’ha fet a la parcel·la i que no compleix la qualitat mínima exigida al Parc Agrari, i així es veu al Decret 152/2017, que estipula que el residu “terres, sorres, sòls i pedres amb origen de moviment de terres no es poden valoritzar per la via d’utilització en profit de l’agricultura”.

Per tot això, la Unió de Pagesos va sol·licitar a l’Ajuntament de Viladecans l’aturada urgent dels treballs d’aportació de terres en aquesta finca, obligant al titular de la llicència a complir les condicions per les quals se li va atorgar, verificant l’origen real de les terres, tot acordant una moratòria en les llicències de moviments de terres fins que no s’estableixin les condicions necessàries que assegurin que no afecten la qualitat del sòl agrícola.

Viladecans, d’acord amb els pagesos
El consistori ha donat resposta a la demanda dels pagesos i ha estudiat el tema. En concret, l’Ajuntament, ha ordenat la suspensió de l’aportació de terres i la retirada de les mateixes fins a restituir el nivell autoritzat de la llicència donada el dia 27 d’abril, tot fent constar la “caducitat de la llicència”.

A més a més, la tinència d’alcaldia ha requerit al propietari d’aquestes terres el certificat final d’obra, documentació de l’estat definitiu de l’aportació de terres, justificació de les característiques de les terres aportades i procedència i destí d’aquestes. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios