www.elllobregat.com
Coneixement aplicat: de les aules a l’empresa
Ampliar

Coneixement aplicat: de les aules a l’empresa

viernes 04 de enero de 2019, 04:21h
La UPC té la voluntat de crear sinergies entre els mons empresarial i universitari

Des de la seva vocació com a soci natural de l’empresa, la UPC es considera font de formació, de talent, d’equipaments especialitzats i d’innovació tecnològica. En aquest context, el Campus del Baix Llobregat (CBL), que neix dins d’un parc tecnològic (PMT), envoltat d’empreses de base tecnològica i institucions de recerca, té fortament arrelat el valor de la col·laboració amb el món empresarial, que enriqueix mútuament i que redunda, sens dubte, en el desenvolupament i el creixement del territori.

Les xerrades i conferències protagonitzades per gerents d’empreses dels àmbits de les Enginyeries de Telecomunicació, Aeronàutica, Agroalimentària i Biotecnologia, com la que es va dur a terme a finals de mes de novembre per part del Sr. Enric Vilamajó Fontanet, Director d’R&D de Ficosa International, o les sortides acadèmiques per visitar la fàbrica Damm o la fàbrica de cervesa artesana Garage Beer són exemples d’interacció i voluntat de generar sinergies entre els dos mons que s’impulsen i organitzen al si del CBL com a part de la filosofia d’aprenentatge actiu i amb valor i compromís social.

Apropar els estudiants al món laboral
Des del punt de vista acadèmic, les dues escoles del Campus, l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), incorporen en els seus estudis les pràctiques acadèmiques externes, una activitat que permet un apropament real dels estudiants al món del treball i als seus professionals, on poden viure experiències, completar la seva formació i establir relacions fructíferes de cara a la seva vida laboral. Al mateix temps, les pràctiques també serveixen com a eina de verificació i adequació dels estudis a les necessitats del món empresarial. En ambdós vessants, es tracta d’un conveni de cooperació educativa en el qual les dues parts es veuen ateses i protegides pel marc de la universitat pública catalana que suposa la UPC. Amb una tramitació i gestió relativament senzilla des del punt de vista burocràtic, s’aconsegueix disposar d’una borsa amb empreses que publiciten les seves ofertes de pràctiques i d’un flux constant d’estudiants, que representa una font de talent renovada.

Promoure l’esperit innovador
Com ja ens va explicar el Sr. Manel Arrufat, del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC, a l’edició de novembre de El Llobregat, l’Espai Emprèn al Campus del Baix Llobregat s’ha pensat per promoure l’esperit innovador dels estudiants. En aquest espai s’acompanya i assessora l’alumnat partícip des del naixement de la idea fins a la seva concreció, en un model d’empresa que sigui viable en el mercat.

L’espai s’ubica a l’edifici RDIT i ja han mostrat interès diversos ajuntaments del Delta, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i Innobaix.

El Campus acompanya també l’estudiant en les seves primeres passes professionals. Des l’Oficina de Relacions externes, es gestiona la Inserció laboral i s’ofereix l’assessorament i la gestió de borses de treball a través de les quals es posa en relació les empreses i les seves necessitats de personal qualificat i els estudiants titulats o que estan acabant els estudis.

La relació Campus- Empresa es fa patent, a més, en molts i variats àmbits: la recerca, la transferència de tecnologia i la innovació són apostes estratègiques d’un Campus que esdevé agent clau d’InnoBaix, l’Agència d’Innovació i Creixement del Baix Llobregat, de la qual la UPC és soci fundador.

L’InnoBaix té com a objectiu activar un canvi de model productiu en la zona i fomentar la creació, el talent i l’esperit emprenedor tot creant xarxes de col·laboració, programes d’investigació i processos d’innovació entre empreses, agents socials, institucions pedagògiques, administració i ciutadans de la comarca.

L’edifici RDIT (Recerca, Desenvolupament i Innovació tecnològica) és un espai al Campus destinat a la ubicació d’empreses R+D+I i activitats de recerca i transferència de tecnologia amb l’objectiu d’impulsar projectes basats en la col·laboració universitat-empresa i orientat a productes o serveis que arribin al mercat.

El Campus posa a disposició de les institucions i empreses del PMT, i també per externes, Espais, Equipaments especialitzats i Serveis de Biblioteca. Tot un engranatge que ajudi a fer que la màquina del coneixement mai s’aturi, i continuï formant i transformant a les persones per una societat millor. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios