www.elllobregat.com

Un Baix Llobregat de primera

Por Josep Ramon Mut
Que som una comarca complexa, heterogènia, en la qual convivim petites i grans viles amb grans infraestructures, però alhora rodejats d’espais naturals amb gran interès és un fet innegable, però que massa cops oblidem, i tendim a pensar que el Baix Llobregat és gris i un simple lloc de pas.

És per aquest motiu que ara que s’apropen les eleccions municipals, cal que a la comarca hi hagi ajuntaments governats per gent que sigui conscient d’aquesta gran complexitat, perquè només així tindrem una comarca de primera.

El Baix Llobregat de primera ha de ser una comarca on les seves viles estiguin intercomunicades per vials transitables a peu i bicicleta, continuant així la gran tasca que en aquest sentit s’ha fet des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquesta ha de ser una aposta innegable i inajornable, que per exemple ha de permetre poder anar caminant des de Molins de Rei fins a Vallirana per un vial segur.

El Baix Llobregat de primera és una comarca on les seves viles no viuen d’esquena a la natura. Han de ser pobles i ciutats que treballen per introduir la natura (arbrat, flor...) dins dels seus carrers, però que alhora que no intenten fer noves pedreres en els seus boscos com algun ajuntament ha intentat durant aquest mandat passat.

El Baix Llobregat de primera és la comarca de la gent. Ser la comarca de la gent és, per exemple, ser la comarca que treballa perquè l’accés a l’habitatge sigui possible per a totes les classes socials i que treballa per evitar els processos de gentrificació que s’estan donant.

El Baix Llobregat de primera és la comarca que recupera el seu patrimoni aconseguint així ser un pols d’atracció per al turisme de proximitat, i que crea rutes patrimonials per així crear sinergies entre municipis propers.

Així doncs un Baix Llobregat de primera requereix molta feina però sobretot de creure en el potencial d’aquesta comarca.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios