www.elllobregat.com
Joan Borràs: “Cal un canvi profund en els serveis d'atenció a la gent gran que prioritzi les persones“

Joan Borràs: “Cal un canvi profund en els serveis d'atenció a la gent gran que prioritzi les persones“

Especial entrevistas realizadas con motivo de la crisis sanitaria y económica del Coronavirus

miércoles 06 de mayo de 2020, 16:45h

L'alcalde del Papiol explica que les prioritats del govern local han estat en un primer moment evitar contagis i defuncions però que ara s'estan centrant en reactivar la economia local i incrementar les mesures socials

Quin és el pla que té per anar recuperant la normalitat al més aviat possible en el seu àmbit de gestió?

El principal objectiu de l’equip de Govern del Papiol avui dia és preservar la salut. Les mesures busquen en aquesta primera fase evitar contagis, evitar defuncions i restringir i controlar la mobilitat. Les mesures posteriors, que ja hem començat a emprendre, són l’increment de les mesures socials, l’aplicació de mesures econòmiques previstes per l’Estat i la Generalitat, l’estudi sobre la possibilitat de complementar-les en l’àmbit local i la reactivació del teixit associatiu, comercial i empresarial.

Quina inversió o partida pressupostària extraordinària preveu disposar per recolzar la recuperació i pal·liar així la greu crisi econòmica i social que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus?

Ara per ara ens enfrontem a diverses realitats. En primer lloc, el descens d’ingressos previst en serveis que s’han deixat de prestar però que mantenen l’estructura de personal. En segon lloc, l’increment de diverses partides lligades a serveis socials (beques, pobresa energètica, ajuts d’urgència...) En tercer lloc, l’increment de la despesa per a elements de prevenció de Covid-19: Protecció Civil, Policia Local. Brigada, compra de material... De fet, ara mateix no podem calcular encara el cost econòmic que tindrà perquè no sabem quan recuperarem la normalitat. A banda d’aquesta factura que de moment estem pagant, haurem de valorar quins altres ajuts podrem activar.

Com les víctimes de la Covid-19 són els nostres ciutadans més grans, que proposta o política va a desenvolupar en el seu àmbit per reforçar el seu benestar davant possibles rebrots?

El sistema de residències actual neix del concepte arcaic d’asil. Recollir en un lloc a les persones grans amb deficiències de tota mena i de tot nivell per atendre les seves necessitats. Encara que al Papiol no tenim residències, penso que les residències actuals, en general, tenen una estructura lluny del concepte de llar. Una organització rígida, pautes, horaris, activitats, etc... Aquesta és la realitat.

Quina ha de ser la política de residències?

Si no tenim en compte les demandes i interessos de l’usuari, el respecte cap identitat i dignitat, la preservació de la seva dignitat, no anem bé. Hem de saber com volen organitzar la vida a les persones que atenem a les residències. Saber i conèixer el seu historial vital, en definitiva, conèixer la persona i a partir d’aquí poder-les atendre millor. En aquesta línia doncs, cal fer passos valents per implantar, com més aviat millor, un canvi de paradigma, un canvi conceptual profund en els servei d’atenció a les persones grans. Hem de prioritzar la implantació de l’atenció centrada en la persona (ACP), en els serveis gerontològics.

Com ha funcionat la xarxa de solidaritat al Papiol?

Hi ha moltes persones que sempre estan a l’altura de les circumstàncies i

aquest cop no ha estat menys.

Pot explicar alguns exemples?

Fonamentalment, s’han organitzat en dos col·lectius. Un primer col·lectiu que feia mascaretes casolanes per a repartir a comerços i gent que les hi demanava. Un segon col·lectiu que s’ha organitzat al voltant de serveis socials per donar suport en tasques de seguiment de gent gran i altres. Molts cops no podem fer grans coses però si petites coses amb un gran amor. Això han estat els voluntaris.

En el cas de tenir superàvit, com es planteja destinar-lo un cop flexibilitzin els criteris d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa per a augmentar la inversió pública?

El superàvit són diners bloquejats per la Llei d’estabilitat pressupostària, que limita la despesa pública als nostres ajuntaments. S’ha de veure si el Govern de l’Estat acaba fent una reforma d’aquesta norma o bé dicta un decret llei. Després caldrà veure com es permeten gastar els recursos disponibles i quina quantitat. Un cop sapiguem tot això, que no és poc, podrem començar a dissenyar un pla econòmic.

Com s’ha organitzat vostè per mantenir les seves responsabilitats durant l’estat d’alarma?

Pel que fa a l’organització, estic contacte amb l’equip de govern, treballadores i treballadors, electes locals d’altres municipis, companys d’Esquerra d’arreu del territori, presidentes i presidents d’entitats locals... Amb absolutament tothom qui puc a través de: telèfon, mail, whatsapp, videoconferència... Això ho faig des de casa o en el despatx d’alcaldia de l’ajuntament.

Ha patit vostè la malaltia o alguna persona propera?

Ara per ara, ni jo ni cap familiar directe ha patit la malaltia, però encara estem en plena travessia d’aquesta pandèmia. Hem de seguir tothom atent amb totes les mesures de prevenció que puguem fer.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios

Portada | | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Comunicación Metrobcn, S.L. :: Redacció: Raurich, 62 (08830) Sant Boi de Llobregat
Contacto