www.elllobregat.com
El campus del baix llobregat té un fort compromís amb la innovació en l’ensenyament i la qualitat, combinat amb una intensa recerca
Ampliar
El campus del baix llobregat té un fort compromís amb la innovació en l’ensenyament i la qualitat, combinat amb una intensa recerca

El Campus AeroTelecom i AgroBio de la UPC t’obre la porta a Castelldefells

El Campus del Baix Llobregat es va constituir a l’any 2005 per optimitzar els recursos i la relació amb l’entorn social i econòmic. L’ Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial i la d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes són dos referents.

El Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya a Castelldefels es va constituir al 2005, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i la relació amb l’entorn social i econòmic en els àmbits de les Enginyeries de Telecomunicació, Aeronàutica, Agroalimentària i Biotecnologia. És un Campus territorial singular, que aprofita el coneixement i les sinergies de dues Escoles referents en els seus àmbits: l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB). En aquest centre, a més també té la seu el Departament d’Enginyeria Agroalimentària (DEAB).

L’EETAC és una escola d’ensenyament Superior de la UPC, que imparteix titulacions de Grau, Màster i Doctorat en l’àmbit de les Telecomunicacions i l’Aeronàutica, amb un fort compromís pel que fa a la innovació en l’ensenyament i la qualitat. Aquest compromís es combina amb una intensa activitat de recerca en contacte estret amb la indústria, per promoure la transferència de resultats a la societat. Els estudis que de Grau que s’imparteixen són: Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, i la Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica.

Amb el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació s’aprenen els fonaments i les aplicacions que capaciten per dissenyar, implementar i operar qualsevol producte, infraestructura i servei de telecomunicació basat en sistemes de ràdio, fixos o mòbils, terrestres o per satèl·lit, o de comunicacions òptiques, 5G, SDR,...

Amb el Grau en Enginyeria Telemàtica s’adquireix una sòlida formació en telecomunicació i informàtica que permetrà dissenyar, implementar i operar les xarxes de comunicacions (accés, transport, àrea local, de sensors, sense fils, etc.) i el seus serveis i aplicacions (telefonia, web, correu electrònic, compartició de fitxers, jocs en xarxa, comerç electrònic, etc.) amb els mecanismes de seguretat i qualitat necessaris. Internet de les coses (IOT), Smart Cities, o Machine Learning són el futur en l’àmbit de la telecomunicacions.

El Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials ofereix una formació multidisciplinària en els àmbits de la ciència i les tecnologies aeroespacials, tant pel que fa al disseny, projecte, fabricació, operació i manteniment d’aeronaus, com a les infraestructures aeroportuàries i d’aeronavegació, sistemes de transport aeri i de gestió del trànsit aeri. L’objectiu final per esdevenir un professional capaç de desenvolupar projectes aeroespacials/aeronàutics, i de consultoria, escollint entre dues mencions: Aeronavegació i Aeroports.

I per últim, la Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, única a tota a Espanya, que dona resposta a les actuals demandes dels sectors per formar professionals altament capacitats.

Just davant una Escola de l’altra, trobem a l’EEABB, l’única del seu tipus situada en un context clarament urbà. En aquest context i les seves particularitats –concentració industrial, horta, dinàmiques urbanes- els estudis que ofereix l’Escola comprenen la totalitat del sistema agroalimentari actual i d’altres molt relacionats com el paisatge i el medi ambient. Recentment va canviar el seu nom, per tal d’adequar-lo a la diversitat de la seva oferta docent i investigadora. Aquesta comprèn tant la producció primària agrícola, ramadera, hortofructícola i viverista a les mencions del Grau en Ciències Agronòmiques, com el processos de transformació i tractament d’aliments, i el seu control de qualitat i seguretat en un sistema industrialitzat i global, al Grau d’Enginyeria Alimentària. Paral·lelament, el Grau en Sistemes Biològics capacita pel disseny i l’ús d’ instal·lacions i equipaments en la indústria biotecnològica –incloent-hi l’ agroalimentària- i en les aplicacions d’aquesta per la millora del medi ambient.

D’altra banda, parlar del Sistema Alimentari des del punt de vista del paisatge, vol dir fer-ho de la distància entre l’espai de producció –l’espai rural- i el de transformació i consum –l’urbà. Distància que en un context d’economia globalitzada depenent de transport, combustibles fòssils, creixement de la població urbana, i necessitat d’adaptació al canvi climàtic, fan necessari replantejar el conjunt de la ocupació, ús i valors del territori. El Grau en paisatgisme, que s’imparteix conjuntament amb l’Escola d’arquitectura, dona resposta a aquest repte. El recorregut pel sistema es completa amb la participació de l’Escola als graus en Ciències Culinàries i Gastronòmiques, amb la UB, i en els de Ciències i Tecnologies del Mar i el d’Enginyeria Ambiental, tots dos amb l’escola de camins de la UPC.

En els propers mesos, les Escoles organitzen jornades de portes obertes virtuals per explicar a joves, famílies i totes aquelles persones interessades, el ventall de possibilitats formatives a les que es pot accedir.

La ubicació del Campus en el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) facilita la col·laboració amb els instituts i centres públics de recerca i les empreses amb alt contingut tecnològic del Parc.

Si estàs considerant desenvolupar la teva formació en aquestes àrees de coneixement, consulta les webs de les Escoles o a l’apartat del web del Campus CienciaTEC, la teva porta oberta a ciència i tecnologia.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios