www.elllobregat.com
L’Hospitalet obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50
Ampliar

L’Hospitalet obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50

sábado 02 de abril de 2022, 11:28h

L’Hospitalet és el municipi més gran de Catalunya que entra a formar part de la comunitat de ciutats que obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50 amb una puntuació que situa la ciutat en el nivell avançat.

La certificació d’igualtat de l’àmbit municipal ha estat testada i considerada com una eina d’innovació efectiva i d’èxit, i en concret, com una eina útil per reduir les desigualtats. Es calcula que el Distintiu està generant un impacte directe a més d’un milió i mig de persones en les poblacions adherides.
La norma SG CITY 50-50 és la primera eina que permet implantar, avaluar i certificar un sistema de gestió a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit dels governs locals. L’avaluació s’estructura en tres grans apartats: lideratge, gestió interna i capacitats del municipi; promoció dels drets humans de les dones, i promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions.
“Per L’Hospitalet és molt important poder tenir aquest distintiu, ja que és un reconeixement a la nostra feina que certifica en l’àmbit internacional el que fem des de les ciutats en la qualitat de les polítiques de prevenció del masclisme i de garantia dels drets de les dones”, ha explicat la regidora d’Igualtat i Joventut, Laura García.
Tot i l’obtenció del Distintiu, vàlid fins al setembre de 2023, l’Ajuntament de L’Hospitalet continuarà implementant les accions recollides al Pla de compromís que ha elaborat en favor de la transversalització de la perspectiva de gènere, tant a nivell intern com a les seves polítiques públiques.
Algunes de les fites que incorpora el Distintiu són:
Millorar les competències de gestió municipal i potenciar les capacitats tècniques i polítiques cap a la igualtat.
Facilitar la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
És una oportunitat per revertir desigualtats de gènere i relacions de poder injustes, així com promoure el desenvolupament humà i sostenible.
El municipi de L’Hospitalet entra a formar part de la comunitat del Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50 per a l’intercanvi de bones pràctiques i solucions identificades davant possibles barreres en l’aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’àmbit municipal. Actualment a L’Hospitalet, amb un cens de 279.249 persones, hi ha un total de 143.438 dones i 135.811 homes.

Nou protocol violència masclista
D’altra banda, L’Ajuntament ha aprovat el Protocol marc per a l’abordatge i per al tractament de la violència masclista a L’Hospitalet. Aquest protocol actualitza l’anterior d’acord amb les diferents normes internacionals, de dret comunitari, de dret estatal i les pròpies de Catalunya que configuren l’actual marc legal, on es defineix la violència cap a les dones com a una manifestació de les desigualtats de gènere i com una vulneració de drets humans. Des de l’any 2005, la ciutat de L’Hospitalet compta amb un circuit d’atenció a dones en situació de violència masclista.
A nivell organitzatiu, aquest protocol preveu el circuit municipal ja existent i que està coordinat pel Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID). Durant el 2021, el personal del CAID va atendre 1.178 dones, 534 de les quals van ser ateses per primer cop. El centre també va fer 4.975 atencions com a servei d’informació i atenció a les dones i d’intervenció en violència de gènere (1.778 dones per atenció psicològica; 664, per assessorament jurídic, i 2.533, per atenció social). Finalment, va atendre 36 dones en situació de violència o situacions discriminatòries per raó de gènere.

L’Oficina LGTBI s’integrarà en la xarxa SAI
L’actual Oficina LGTBI de L’Hospitalet passarà a integrar-se properament en la xarxa SAI, Servei d’Atenció Integral LGTBI de Catalunya. Es tracta d’un servei integral, de qualitat i de proximitat per a persones que pateixin o hagin patit violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, o bé que estiguin en risc de patir-ne.
Els objectius principals d’aquest acord entre les dues institucions són el d’oferir un servei d’atenció local de proximitat per a les persones LGTBI i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere. A L’Hospitalet, l’Oficina LGTBI+ està ubicada de manera provisional a l’equipament municipal del carrer de l’Emigrant, 27, compartint espai amb el Centre Cultural Sanfeliu.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios