www.elllobregat.com
Impuls metropolità per a la rehabilitació
Ampliar

Impuls metropolità per a la rehabilitació

Un 70 % dels habitatges de la corona metropolitana de Barcelona es van construir abans del 1981.

Un 70 % dels habitatges de la corona metropolitana de Barcelona es van construir abans del 1981. Per tal de millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica de tots els edificis de la metròpoli, però especialment d’aquest 70%, la nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges té una dotació de 100 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation.
Als 35 municipis metropolitans que envolten Barcelona hi ha 424.147 habitatges construïts fa més de 40 anys i que, per tant, en bona part estan obsolets per antiguitat i manca de conservació. Suposen el 70% del total (que suma 607.753 habitatges) i la majoria presenten una eficiència energètica baixa a causa de les tècniques utilitzades a l’època en què es van construir: aïllaments pobres, ventilació i materials deficients...
Davant la necessitat d’actualitzar les prestacions de tot el parc metropolità d’habitatges, en especial per millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica dels més antics, el maig del 2022 el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) va obrir una nova convocatòria d’ajuts públics per rehabilitació.
Segons José Antonio Artímez, director del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), “l’objectiu és arribar a una rehabilitació òptima dels edificis en base a criteris d’eficiència energètica. D’aquesta manera, contribuïm a reduir les emissions contaminants, que en un 40% provenen d’aquests”.
El programa té una dotació de 100 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation per al període 2022-2026.
El pla preveu rehabilitar 13.650 habitatges durant els quatre anys vinents. Els projectes i les obres de reforma generaran 4.000 llocs de treball directes. Així, aquesta convocatòria esdevé la principal iniciativa de renovació del parc metropolità d’habitatges. Els ajuts públics d’enguany, per al primer exercici del període 2022-2026, estan dotats amb 37.796.684 euros.
Com valora Artímez, “es tracta d’una convocatòria amb un potencial molt important i visió social. Compta amb el múscul financer dels fons europeus i beneficiarà a prop de 35.000 persones”.ret del riu.

Millorar l’eficiència energètica
La prioritat del programa és aconseguir una major eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització. Per això, promou la renovació de façanes i cobertes, amb la incorporació d’aïllaments, l’adaptació d’instal·lacions comunitàries de llum i agua a la normativa vigent i la rehabilitació de patis interiors, entre altres actuacions.
Artímez recalca que “el requisit previ per gaudir de les subvencions és obtenir un estalvi energètic mínim del 30 %. Un cop assolit, també es poden subvencionar altres millores en l’edifici, com per exemple la instal·lació d’un ascensor”.

Suport als més vulnerables
A banda de potenciar la lluita contra l’emergència climàtica a través de l’eficiència energètica, la convocatòria pretén millorar la integració urbana, reduir les desigualtats socials dels barris més vulnerables i garantir l’accessibilitat universal als habitatges. Així, es tindran en compte l’antiguitat dels edificis, la renda familiar disponible, la capacitat de gestió i de captació de subvencions de les comunitats de propietaris i els consums energètics.
A més, el CMH vol fomentar la revitalització del sector de la rehabilitació, que té un fort potencial de creixement, creant ocupació i dinamitzant l’economia.Per agilitzar la gestió dels ajuts s’ha establert un procediment telemàtic que permetrà simplificar els tràmits per evitar que puguin suposar un obstacle o un endarreriment en l’execució de les obres.
A més, es pot demanar la informació que calgui a [email protected] i anar presencialment a la Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge. El CMH també enviarà una carta informativa de forma individual als propietaris d’habitatges susceptibles de ser rehabilitats.
La convocatòria preveu un sistema de concurrència no competitiva, per la qual cosa els edificis que presentin les sol·licituds primer tindran més possibilitats d’obtenir les subvencions en cas que s’exhaureixin els fons. A banda, l’IRPF de la despesa de rehabilitació no subvencionada pels ajuts es pot desgravar fins el 60%.

Els ajuts poden arribar al 100 % de les actuacions
En funció de l’eficiència energètica que s’obtingui un cop rehabilitat un edifici, les subvencions podran arribar fins al 80 %, amb un màxim de 21.400 euros per habitatge. En el cas dels propietaris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, podran accedir a ajuts que cobreixen el 100 % de l’import que els correspongui pagar per les obres.
Aquesta subvenció es pagarà directament a la comunitat de propietaris i suposarà la inscripció en el registre de la propietat d’una càrrega que obligarà a retornar l’import de l’ajut rebut més l’IPC en cas de transmissió de l’habitatge.
A més, la convocatòria preveu ajuts per a obres d’eficiència energètica en interiors d’habitatges, que poden arribar fins al 40 % amb un màxim de 3.000 euros per llar.
Addicionalment, es preveuen ajuts per subvencionar el 100 % de la redacció del llibre de l’edifici, l’ITE i la redacció de projectes.
Els ajuts econòmics aniran acompanyats de diversos instruments d’assessorament i suport a les comunitats per part del CMH, adaptats a les característiques urbanes i socioeconòmiques de cada territori.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios