www.elllobregat.com

Reciclaje de residuos

03/03/2024@18:00:00
L’equip ha aconseguit fabricar entre altres elements: façanes, teules, rajoles de paviment i sistemes de reforç de maçoneria. Les fibres no s’incorporen al ciment escampades a l’atzar com al fibrociment sinó per capes, formant un panell tipus Sandwich
  • 1