www.elllobregat.com

El negoci vergonyosament perfecte

miércoles 11 de noviembre de 2015, 22:12h
La fragilitat amb la que arriba el client després de la mort d’una persona propera el converteix en carn de canó de tot un entramat empresarial que només beneficia a uns pocs degut a la situació de monopoli que hi ha al territori tot i la liberalització del mercat. Tal és el domini de les grans empreses funeràries que, fins i tot anys després de la mort de les persones, es fa negoci amb una qüestió tan concreta com és el trasllat de restes.


Els preus es multipliquen fàcilment, com a mínim, per deu en comparació al que costaria fer-ho per mitjans propis. Per aquest motiu, els ciutadans han de saber que la normativa permet eludir aquest tràmit a través de serveis funeraris i que només cal pagar les taxes municipals que no acostumen a passar dels 150 euros. A Castelldefels, exemple de bona pràctica en aquest àmbit, val només 35 euros. Molt lluny dels 1.200 o 1.500 euros que s’està pagant a altres municipis. Això sí, tant la caixa –que no ha de ser homologada sinó només impermeable i estancada- com el transport ha d’anar a càrrec del ciutadà.

La liberalització del sector no ha servit per crear un mercat plural, lliure, net i viu, mai millor dit; i menys al Baix Llobregat, on el preu és, en general, un 25% més elevat que a altres territoris. No ajuda, en aquest sentit, que la gestió dels cementiris municipals s’hagi posat en mans d’aquestes grans empreses que s’encarreguen, també, d’oferir la informació i explicar els tràmits que s’han de fer pel trasllat de restes. És evident que, amb aquest afany obvi d’oferir el seu servei i, a més, en aquesta situació favorable de monopoli, l’empresa no explicarà per iniciativa pròpia aquesta alternativa al ciutadà que, de no conèixer la normativa, segurament acabi pagant el cost elevat que proposa l’empresa de serveis funeraris.

Per aquest motiu, tenint en compte que l’àmbit funerari ha de ser un servei públic més dels ajuntaments, els Governs locals han d’intensificar les seves estratègies informatives i han de mantenir un major control de l’activitat i de la transparència que hi ha d’haver a la gestió dels cementiris. Una qüestió que, anant més enllà, quedaria resolta del tot recuperant la gestió pública d’aquests peculiars equipaments, com sempre ha mantingut la ciutat de Castelldefels.

En un any ple de convocatòries electorals, és el moment de treure de l’ombra veritables problemes fins ara oblidats o silenciats. És el moment de donar resposta, en aquest cas, a les innumerables demandes ciutadanes que l’Associació contra els Abusos Funeraris -arrelada al territori però que dóna suport a gent de tota Espanya- centralitza front aquets preus abusius d’un sector, serveis funeraris, que ara per ara és el negoci perfecte, vergonyosament perfecte. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (48)    No(0)

+
4 comentarios