www.elllobregat.com
Sant Vicenç comença el mandat amb més retribucions però menys jornada laboral

Sant Vicenç comença el mandat amb més retribucions però menys jornada laboral

domingo 19 de enero de 2020, 12:00h
Miguel Comino, el batlle de Sant Vicenç dels Horts, passa de la dedicació exclusiva que tenia la seva antecessora Maite Aymerich al 80%. El gener han entrat al govern els regidors de Ciutadans, d`acord amb el pacte establert amb el PSC.

El poble d’Oriol Junqueras va experimentar un dels canvis més sonats de color polític al seu consistori, però continua amb els percentatges inèdits dels tinents i regidors del govern. Sant Vicenç dels Horts ha deixat de ser d’ERC després que els socialistes capitanejats per Miguel Comino guanyessin l’alcaldia, ajudats amb un pacte amb Ciutadans. L’acord es definia com un “marge de temps per generar espais de col·laboració i de confiança mútua que ens permeti afrontar en les millors condicions possibles aquest nou mandat 2019-2023”. Però no només s’han afrontat aquestes expectatives, sinó que també hi ha hagut una modificació en els salaris de l’equip de govern, incrementant-se però amb menys dedicació, el que a primera vista sembla que els sous han baixat. Però no és del tot així.

Canvis a l’alcaldia
La successora del líder republicà, que va entrar com alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts el 2016, Maite Aymerich, tenia una retribució amb dedicació completa o exclusiva establerta en uns 38.938,20 euros bruts anuals, sense poder rebre les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. Amb l’entrada del líder del PSC, Miguel Comino, com a batlle, a primera vista sembla que la retribució mitjana de l’alcalde hagi baixat, però només ho ha fet la dedicació. Així, Comino cobra 34.576 euros bruts l’any amb una dedicació del 80%, el que comporta una pujada de sou en números totals pel fet que amb les retribucions establertes a l’anterior mandat un 80% de dedicació de la jornada laboral es cobrava a, aproximadament, 31.150,56 euros bruts anuals.
Més enllà de batlles i batllesses, a aquesta legislatura 2019-2023 sorprèn la dedicació, cap exclusiva tot i que propera, d’alguns tinents d’alcalde que passen a tenir un sou més gran que el de Comino. Els tinents d’alcalde amb més retribució i una dedicació parcial del 98% són el tercer i sisè tinents d’alcalde, Isidre Bautista i Xavi Gómez, respectivament, amb un salari base i fixe de 42.355,60 euros bruts l’any. La resta d’equip de govern format per PSC i Cs tenen unes dedicacions parcials que van del 20 al 70%. La primera tinenta, Mireia Vergés, i les regidores del govern Paqui Capellades i Maria Peláez, amb una dedicació del 70 %, perceben una quantitat bruta anual de 30.254 euros. Patricia Higueras, té la mateixa dedicació que el batlle, un 80% i rep els mateixos 34.576 euros bruts l’any. Per últim, el regidor de l’equip de govern socialista amb menys retribució n’és el quart tinent d’alcaldia, Juan Ramón Torres, amb una dedicació parcial de només el 20 % cobra 8.644 euros bruts l’any. Cs entra al govern amb Carmen Soffiati, com a segona tinenta d’alcaldia, Lidia Vargas com a setena, i Antolín Gómez com a regidor de Mobilitat, tots tres amb una dedicació parcial del 68,5% i una retribució bruta anual de 29.605,70 euros. Per fer una breu comparativa, els salaris mitjos eren menors a l’anterior mandat, com s’ha explicat a la comparativa entre alcaldes, tot i això, les dedicacions eren, en conjunt, majors a la legislatura 2015-2019. Anaven des del primer tinent d’alcalde en aquell moment, Miguel Ángel Camacho, amb una dedicació del 93%, fins al regidor Alejandro Aparicio, amb un 52,5% de jornada laboral.
Pel que fa a la resta de regidors a l’oposició, només cobraran per assistència a òrgans col·legiats del consistori, a raó de 150 euros per Ple, 100 euros per comissions informatives, 100 euros per cada Junta de Portaveus els titulars assignats pels grups i 100 euros per sessió els regidors pertanyents a la Junta de Govern Local.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios