www.elllobregat.com

FP al Prat, una aposta de present i futur

Por Anna Martín Cuello
sábado 08 de enero de 2022, 20:39h

Actualment, la Formació Professional (FP) són estudis amb una alta capacitat d’adaptació a les necessitats d’un mercat laboral canviant i que demanda un personal qualificat i professional adaptat als contexts ocupacionals i formatius de cada moment.

A la nostra comarca existeixen desenes de cicles de grau mitjà i superior atractius, diversos i d’alta qualitat que facilitarà a moltes persones joves tenir una formació innovadora flexible i realment propera al context econòmic i empresarial del seu territori, i per tant, amb una possibilitat més alta d’inserció laboral.
Això, i el creixement demogràfic de la població en edat de cursar estudis postobligatoris, ha provocat un augment progressiu de la demanda d’estudis de FP en els últims anys a tot el Baix Llobregat i a Catalunya. Un augment de la demanda que no ha estat acompanyat de més oferta i més recursos i ha posat en evidència una manca d’estratègia i de planificació per part de la Generalitat. Aquest fet ha generat, aquest estiu, un problema greu per a moltes joves que volien cursar una FP i s’han trobat sense places.
Per això, des del Prat hem treballat sempre des del territori per a poder oferir més i millors oportunitats de formació professional als nostres joves, i en aquests moments és una de les ciutats amb una millor oferta FP de tota la comarca. Tenim dos centres exclusivament de FP que ofereixen, aquest curs 21-21, un total de 32 especialitats que pertanyen a 12 famílies professionals diferents.
M’agradaria destacar la incorporació del nou itinerari formatiu a l’Illa dels Banyols amb un cicle formatiu superior de Manteniment d’Aeromecànica i que és pioner a tot l’Estat. Així com l’Institut Les Salines que posa en marxa un Curs de Noves Oportunitats, únic a tot Catalunya, amb l’objectiu d’orientar i acompanyar els i les joves en retornar al sistema educatiu.
En definitiva, al Prat apostem per la FP i l’adaptem perquè pugui respondre als reptes socials i econòmics actuals, amb l’objectiu que la formació sigui al llarg de tota la vida i faci possible unes vides amb igualtat d’oportunitats i dignes per a tothom.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
1 comentarios