www.elllobregat.com
El campus del Baix Llobregat reprèn el somni de colonitzar el planeta vermell
Ampliar

El campus del Baix Llobregat reprèn el somni de colonitzar el planeta vermell

Comunicació Campus del Baix Llobregat

sábado 14 de enero de 2023, 19:00h

El Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels torna a somiar despert amb el planeta vermell

Aquest any 2023 que tot just acaba de començar recuperarà un dels seus programes més emblemàtics: “Mart XXI: és possible establir una colònia a Mart?”. La iniciativa, que va començar al 2008, aglutina estudiants de tercer i quart de la ESO que tindran com a missió estudiar les possibilitats de que prosperi una hipotètica colonització humana del planeta vermell.

Els objectius del projecte Mart XXI són:

1. Motivar els i les participants del projecte a no abandonar els estudis de manera prematura, valorant el paper del coneixement, la importància de l’estudi i l’esforç realitzat pels nois.
2. Ajudar en la seva orientació acadèmica i professional.
3. Ser capaços de treballar en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins l’equip i combinant el treball en grup amb la realització de tasques de manera individual i autònoma.
4. Conèixer de prop la universitat i vèncer prejudicis sobre la mateixa, els estudis i el món acadèmic en general. Posar en relleu el paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia a la nostra societat i les seves potencialitats en el futur.
5. Iniciar una línia de treball compartida entre universitat, món local i centres d’ensenyament secundari.
Des dels seus inicis, el Campus tracta d’oferir dues edicions del projecte cada any (entre gener i febrer), en les que han participat municipis del voltant com Castelldefels, Viladecans, Sant Boi, Vallirana, Sant Vicenç dels Horts, Sant Just Desvern, El Prat, Gavà y Sant Feliu de Codines,... i més de 38 centres educatius. La pandèmia va obligar a fer una aturada en el camí del projecte els anys 2021 i 2022, el que ha permès incorporar un plantejament renovat de metes i objectius. No obstant la línia general continua sent l’acompanyament a l’escolaritat, centrat en la idea de motivar a l’alumnat que presenta risc d’abandonament prematur dels seus estudis.
Aquest 2023 el projecte es reprèn amb alguns canvis, però amb la mateixa voluntat de motivar, orientar, treballar en equip i donar a conèixer la universitat i els seus àmbits de coneixement, objectius estratègics d’aquesta experiència, que ha tingut una gran acollida entre els municipis de la comarca que ho fan possible.
Tenint com a centre d’interès l’establiment d’una colònia marciana, s’intenta despertar una vocació científica a través d’aquesta extraordinària experiència que permet acostar-los a la ciència des d’una perspectiva multidisciplinar, a més d’entroncar directament amb les àrees d’expertesa de les Escoles del Campus, l’EETAC i l’EEABB, i despertar l’interès dels i les joves. Després de dotze anys i 27 edicions de missions successives al planeta vermell, les aules del Campus del Baix Llobregat s’impregnen de nou de la motivació, i la frescura de diferents activitats que permetran als i les participants formular hipòtesis basades en l’experimentació duta a terme als laboratoris de la universitat sobre situacions que, qui sap… si ens podem trobar en un futur no massa llunyà…
L’alumnat participa, segons una enquesta prèvia sobre les seves inquietuds, en diferents grups de treball que analitzen qüestions concretes que tenen a veure amb la vida a Mart: -Llançament, navegació, aterratge i sistemes de locomoció al planeta Mart.

- Sistemes de producció i consum d’energia
- Monitoratge i control de la colònia a través de sensors
- Aplicació de robots en la dinàmica de la colònia
- Producció d’aliments a la colònia marciana
- Suport vital i gestió dels residus de la colònia: Sostenibilitat
- Obtenció, distribució i consum d’aigua
- Telecomunicacions Terra – Mart
- Telecomunicacions entre astronautes i dins de la colònia
- Disseny i construcció de la colònia

En total, deu grups que treballen per separat en les primeres sessions, però que hauran d’extreure conclusions pròpies i plantejar-les conjuntament a la resta de companys en l’anomenat MiniPlenari, on treballaran la comunicació oral i l’exposició de idees i solucions. Competències transversals per la vida, per compartir problemes i possibles solucions i sobretot per fomentar el pensament crític, la reflexió profunda sostinguda en idees originals i creatives que es poden sostenir sota l’evidència empírica, lògica i anecdòtica.

Unes quinze persones formen la tripulació que lidera el projecte per cada edició, de les quals les peces més importants són els deu capitans i capitanes que dinamitzaran els grups de treball. Ells i elles seran els referents més propers dels nois i noies i els que centraran bona part de l’interès de la tripulació. Per aquest perfil triem majoritàriament professorat jove o estudiantat de doctorat o màster, amb excel·lent preparació acadèmica i amb dots de comunicació. És important que les noies i els nois participants a Mart XXI vegin en elles i ells un referent amb el qual vincular la seva trajectòria acadèmica.

Cada edició consta de 5 sessions de 4h aproximadament, en la que 10 grups de 12 alumnes cadascun analitzen la viabilitat d’una colònia marciana habitada per humans. Aquestes sessions es concentren en dues setmanes combinant els dies per poder conciliar millor amb les dinàmiques de les classes als centres. Durant la primera sessió es realitza un plantejament general del projecte, introduït de manera prèvia per una conferència sobre el planeta Mart impartida per algun dels astrofísics que fan docència al campus.
Les sessions 2, 3 i 4 són les sessions d’experimentació. Es duen a terme diferents pràctiques que han de conduir a la contrastació de les hipòtesis. Aquestes es duen a terme als laboratoris i instal·lacions de les escoles del Campus, en entorns el més similars possible als que utilitzen els i les estudiants universitaris. Durant aquestes sessions es realitzen també el que anomenem “miniplenaris”, o reunions de projecte amb participants de tots els grups de treball. Se’n realitzen 4 de simultanis per facilitar la interacció i serveixen per disposar d’un coneixement global del projecte i de la feina realitzada pels diferents grups de treball. La darrera sessió, la cinquena, s’inicia amb un treball en grup per preparar la presentació final que haurà de donar resposta, en el marc del seu àmbit de recerca, a la pregunta: “És possible establir una colònia humana al planeta Mart?”.

Posteriorment, tothom ajuda a muntar el que anomenem “fira d’experiments”, consistent a donar a conèixer algunes de les experimentacions més destacades de cada grup de treball. Al final del dia, es fa una cloenda no formal amb parlaments per part d’alumnes, professors/es, staff UPC i representants dels ajuntaments si s’escau. Generalment es dissenyen conjuntament amb els ajuntaments sessions de cloenda del projecte amb representants dels municipis, diputació, inspecció educativa, centres i famílies. Cada grup de treball té la missió d’analitzar la viabilitat de la colònia tenint en compte un aspecte concret i crític per l’èxit del projecte.
Aquest 2023 participarà alumnat dels municipis de Castelldefels, Viladecans, Gavà, Vallirana, Sant Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts, un entorn proper al Campus i amb una experiència de participació d’altres anys que enguany ens acompanya promovent l’estimulació envers l’aprenentatge de ciència i tecnologia i les seves aplicacions pràctiques.

Dues edicions, la primera del 26 de gener a l’1 de febrer i la segona del 2 de febrer al 8 de febrer del 2023, en les que el Campus rebrà la visita de 156 nois i noies que aportaran amb creativitat i curiositat les seves solucions per trobar vida a Mart…ho aconseguiran? Aviat ho sabrem, seguiu les xarxes socials del Campus i compartiu amb nosaltres aquest viatge amb la nova tripulació Mart XXI del 2023.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios