www.elllobregat.com
El Campus de la UPC del Baix facilita els intercanvis amb més de 40 universitats
Ampliar

El Campus de la UPC del Baix facilita els intercanvis amb més de 40 universitats

sábado 04 de febrero de 2023, 19:45h
Quan pensem en oferir un bon futur per al nostre jovent, per als nostres fills i filles, la formació superior és un dels escenaris que contemplem, donat que ofereix recursos i coneixements que facilitaran un futur més amable i encoratjador de possibilitats laborals i professionals

Però avui dia triar no és una tasca fàcil. Disposem d’una oferta variada i de qualitat amb institucions educatives públiques de referència en els seus àmbits, com és el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), líder en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia.

La UPC és una de les universitats amb alt índex d’inserció laboral dels seus titulats, un 93% treballa i un 76% troba feina en menys de 3 mesos.
A la comarca del Baix Llobregat, al municipi de Castelldefels, la UPC situa el Campus del Baix Llobregat, un gran espai amb centres d’investigació i empreses que constitueixen el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT). En constant creixement, acull a les futures enginyeres i enginyers de telecomunicació i als professionals de l’aeronavegació a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i les enginyeres i enginyers de biosistemes i agroalimentària, a l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).

A més de les possibilitats d’adquirir coneixements acadèmics a través dels aprenentatges dels estudis, complementar i ampliar l’experiència constitueix també una de les vessants més enriquidores. Conèixer una altra universitat, un altre país, el món de l’empresa o millorar el coneixement d’idiomes són alguns dels avantatges dels programes de mobilitat internacional que ofereix la universitat. Experiències personals que permeten gaudir d’estades en universitats estrangeres arreu del món.
Un miler d’estudiants se’n van cada curs a una universitat estrangera a completar la seva formació. Entre les emocions expressades de manera més habitual estan els nervis, el xoc cultural del primer dia, els dubtes previs, la timidesa o la inseguretat per una llengua que no es domina, però també la il·lusió per prendre, per traspassar fronteres i límits personals, per conèixer noves cultures i persones.

Hom també afirma que la immersió és gairebé immediata i que l’experiència de mobilitat internacional s’hauria de fer extensiva a tot l’estudiantat, permetent un creixement i una apertura de la ment a d’altres cultures i formes de pensar.
Aprendre que hi han d’altres idees i maneres de fer, experiència d’enriquiment no només acadèmic sinó també personal, a més de l’increment de les capacitats d’adaptació a diferents contextos, que sens dubte seran útils al llarg de la vida.
Entre els mesos de gener a març s’obre una nova convocatòria de mobilitat per sol·licitar plaça per al curs 2023-24. Els i les participants poden sol·licitar un intercanvi d’estudis en una de les moltes universitats, més de 40, amb qui les Escoles del Campus, l’ EETAC i EEABB mantenen acords bilaterals. Actualment, ambdues disposen d’una variada oferta que, a més d’incloure les diferents titulacions d’enginyeria, ofereix l’estudiantat la oportunitat d’estudiar a universitats de l’estat espanyol, amb l’anomenat programa SICUE, a universitats europees, amb el programa Erasmus+ i, fins i tot, a universitats d’altres continents, amb programes com UPC Món. En funció de la universitat de destinació seleccionada, la duració de l’intercanvi de mobilitat podrà variar entre un període de sis a dotze mesos.

Per altra banda, l’estudiantat pot sol·licitar beques i ajudes econòmiques. A més a més, l’Àrea de Relacions Externes del Campus del Baix Llobregat de la UPC facilita a l’estudiantat l’atenció i la informació necessàries per orientar-los i acompanyar-los en tot els processos administratius i acadèmics. En aquest sentit, es realitzen sessions informatives al llarg del curs acadèmic, es publica la informació als diferents canals de comunicació de la universitat i es realitza un seguiment personalitzat de tota la seva mobilitat.
Participar en un programa de mobilitat no només possibilita a l’estudiantat la oportunitat de continuar i ampliar la seva formació acadèmica i cultural, sinó també enfortir i enriquir les relacions i les estructures educatives de totes les universitats d’acollida i de destinació. El somni de viatjar al temps que estudiem, a l’abast de tothom.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios