www.elllobregat.com
L'ocupabititat: un repte colectiu per sortir de la vulnerabilitat
Ampliar

L'ocupabititat: un repte colectiu per sortir de la vulnerabilitat

sábado 13 de mayo de 2023, 13:00h
La Creu Roja i Aigües de Barcelona milloren l’ocupabilitat de més de 400 persones acollides a la tarifació social de l’aigua. Pandèmia, alça de preu dels aliments i succesives crisis econòmiques des del 2008 han castigat durament els sectors més febles de la societat.

Una de cada quatre persones a Catalunya està en risc de pobresa i exclusió social. A més, un 9% pateix privació material i social severa, és a dir, no poden fer un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies i tampoc poden pagar les factures relacionades amb l'habitatge, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) relatives al 2021. Són persones amb noms i cognoms, amb somnis i il·lusions. La pandèmia, la pujada de preu dels aliments i les successives crisis econòmiques que s'encadenen des del 2008 han castigat durament els sectors més febles de la societat. Com lluitar contra aquesta situació? Com retornar l'autoestima a les persones que la pateixen? Tenir feina és la millor eina per guanyar confiança i veure la sortida del túnel.

El programa d'acció social ONA (Ocupabilitat, Necessitats Bàsiques i Apoderament), fruit de l'aliança entre la Creu Roja i Aigües de Barcelona i en col·laboració amb els ajuntaments, aborda la situació de persones amb dificultats laborals o risc d'exclusió social per millorar-ne l'ocupabilitat. Els eixos d'aquesta iniciativa capdavantera es basen en els tres conceptes que abracen les seves sigles. Pel que fa a l'ocupabilitat, es treballa en la millora de competències personals i laborals mitjançant diferents itineraris (depenent del contacte, recent o no, amb el mercat laboral i les experiències prèvies). Durant el programa s'ofereix una cobertura quasi integral de les necessitats bàsiques, que van des de l'alimentació fins a les ajudes per al lloguer. També es posa l'accent en l'apoderament de les persones participants. En finalitzar, guanyen autonomia en la recerca de feina i es veuen més capaces d'afrontar els processos de selecció, amb més habilitats per encarar les entrevistes laborals. I en definitiva, tenen més oportunitats de futur.

Aigües de Barcelona, en la seva voluntat de servei a les persones, té un compromís amb les llars i amb els municipis, i per això, exerceix la seva responsabilitat per ajudar les llars que, per situacions de vulnerabilitat, no poden pagar la factura de l'aigua. La companyia és conscient de la situació en la qual estan immerses moltes famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la pandèmia i de l'augment de la inflació. Per això, més enllà de la cobertura que ofereix l'actual tarifa social de l'aigua a les persones que es troben en risc d'exclusió, vol fer un pas més per ajudar que puguin tenir una vida digna.

Acompanyament integral

El fet diferencial del programa és l'acompanyament integral en totes les esferes de la vida de les persones beneficiàries, que reben suport en la cobertura de les necessitats bàsiques, amb l'objectiu que puguin finalitzar l'itinerari d'orientació i de millora de competències per trobar una feina. Aquesta cobertura de necessitats bàsiques està coordinada entre els responsables de la Creu Roja i els Serveis Socials i d'ocupació municipals on es desplega el programa ONA, perquè es gestioni de la manera més eficient i integral possible.

El projecte, que té l'assessorament de Tàndem Social, va iniciar-se amb una prova pilot a Barcelona, i posteriorment, s'ha estès a Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí.

Han participat en el programa 197 persones des del 2020 fins al 2022, una xifra que arribarà a les 404 persones durant aquest mateix any. El 94% de participants han finalitzat l'itinerari d'orientació i inserció laboral. A més, 111 persones (56%) han aconseguit, com a mínim, un contracte laboral durant el programa. Un bon exemple de com la col·laboració publicoprivada entre les empreses, els ajuntaments i entitats com la Creu Roja dona fruits i multiplica el seu impacte, ja que arriba a més municipis i dona un suport essencial a més persones. III


Alt grau de fidelització gràcies al vincle personal

L'ONA s'ha ideat com un programa de millora de l'ocupabilitat diferent perquè ofereix una atenció global a les persones que hi participen. Això es veu reflectit en l'índex de fidelització: el volum de participants que finalitzen és molt elevat perquè es genera un vincle personal amb la persona referent de Creu Roja, que dedica un volum d'hores a cada persona superior al que és habitual en aquest tipus de programes.

La raó del seu alt impacte social és que es tracta d'un programa de llarga durada que preveu una atenció integral, amb perspectiva familiar, i no només d'inserció laboral. El programa acompanya la persona en totes les seves esferes i preveu la cobertura de necessitats bàsiques perquè aquesta es pugui mantenir en l'itinerari d'orientació laboral sense patir per la necessitat immediata de fer front al menjar, el lloguer o les despeses bàsiques de subministrament.

Tornar a somniar és possible. Millorar l'ocupabilitat de les persones acollides a la tarifa social és el camí perquè puguin decidir el seu projecte vital i tenir una nova oportunitat.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios