www.elllobregat.com

Aigua

08/10/2023@18:30:00
Cal un canvi de model per fer front al canvi climàtic i aquest canvi és una responsabilitat compartida entre administracions, empreses i ciutadania. El nou escenari requereix un nou tipus de gestió, més sostenible i més resilient, dels recursos naturals, tot començant per l'aigua.

La Creu Roja i Aigües de Barcelona milloren l’ocupabilitat de més de 400 persones acollides a la tarifació social de l’aigua. Pandèmia, alça de preu dels aliments i succesives crisis econòmiques des del 2008 han castigat durament els sectors més febles de la societat.
  • 1

Es diu que l'aigua és la font de la vida, però si el clima, la sequera i les altes temperatures no reverteixen no sé pas quina vida ens espera, perquè estem a primers de maig i ja patim les temperatures d'un mes de juliol.