www.elllobregat.com
Augment de l’IBI, bonificacions per qui més té i desprotecció de la classe treballadora
Ampliar

Augment de l’IBI, bonificacions per qui més té i desprotecció de la classe treballadora

Per Xavier Alejandre Casanova

viernes 14 de junio de 2024, 15:58h
El ple del mes de maig, des d’Esquerra Unida vam demanar la paraula per denunciar les modificacions de l’Impost sobre Béns Immobles i les bonificacions i ajuts que s’ampliquen des de l’Ajuntament de Sant Boi. Unes bonificacions que beneficien a qui més té i que deixen desprotegida a la classe treballadora.

El passat mes de setembre van aprovar-se les ordenances fiscals per l’any 2024 de l’Ajuntament de Sant Boi, les quals van suposar un increment del 7% de l’IBI. En aquest punt no va haver-hi cap aportació de fons en el contingut de les ordenances per cap dels grups municipals, aspecte que en aquesta legislatura comença a ser una norma. Des d’Esquerra Unida mai hem criticat ni ho farem l’aplicació d’impostos o taxes que fan possible qualsevol política redistributiva de la renta, el que no entenem és la pràcticament nul·la progessivitat d’aquest impost (element comú amb la resta d’administracions si parlem de l’IBI) ni l’aplicació de mesures que clarament afavoreixen a les rentes més altes i deixen enrere famílies amb veritables dificultats econòmiques.

A l’article 10 de l’Ordenança Fiscal s’estableixen un conjunt de situacions que donen dret a una bonificació en el pagament de l’impost, entre d’altres: Els habitatges que instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol tindran una reducció del 50% de l’impost, sense límit en quant el valor cadastral de l’immoble. Així doncs un habitatge que hagi instal·lat plaques solars amb la despesa que això suposa pagarà la meitat de l’IBI durant 5 anys, sigui quin sigui el seu valor, amb un màxim de 25.000€ de bonificacions. Per tant, si tinc un immoble valorat en 500.000 sigui quina sigui la meva renda (entenent que qui té un immoble de mig milió d’euros, no té problemes econòmics) pagaria al voltant de 3000€ anuals d’IBI, però si s’instal·len plaques solars, s’estalviarien 7500€ en tres anys. 7500€ que l’Ajuntament deixa de recaptar, però que cobra com un clau a aquells veïns que tenint un habitatge modest i amb una renda mitjana, no tenen Dret a pràcticament cap bonificació.

De la mateixa manera, també hi ha una bonficiació de 200€ a aquelles persones que tenen suficients ingressos per a comprar-se un cotxe elèctric, per tenir un pàrquing i per instal·lar un punt de recàrrega en la seva propietat. Bé, la bonficiació és per cada punt de càrrega instal·lat. Per tant, si em va molt bé i tinc dos vehicles elèctrics, puc tenir una bonificació de 400€ en l’IBI. A més, aquesta reducció és compatible amb la instal·lació de plaques solars, així que si sóc una persona rica amb consciència climàtica, em puc estalviar un 70% de l’IBI que hauria de pagar en aplicació del gravàmen establert per les ordenances fiscals. També hi ha una bonificació per les famílies nombroses, aquest cop sí, en funció del valor cadastral de l’immoble.

El que no hi ha, és una bonificació per les famílies monoparentals. Aquelles persones que assumeixen la cura d’una familia en solitari, no tenen dret a cap bonificació. Bé a no ser que es comprin un cotxe elèctric i posin un punt de recàrrega en el seu pàrquing. Sembla que cal recordar que en aquest cas, no necessitarien cap mena de bonificació. Així doncs, a qui estem ajudant amb aquestes bonificacions? A qui estem deixant enrere?

L'Ajuntament intenta aturar l’impacte que genera la manca de progressivitat de l’IBI amb un ajut del tot insuficient. Les compensacions són per tot tipus de famílies però els llindars de renda exclouen a la major part de la població treballadora perquè s’estableixen llindars, en alguns casos per sota del Salari Mínim Interprofessional. En tots casos, tinguis les càrregues familiars que tinguis, si a la teva Unitat familiar presenta més de 19.900€ anuals d’ingressos, no tens dret a cap mena de bonificació. Un llindar evidentment massa baix i que deixa fora gran part de la població, i més tenint en compte que per les bonificacions que s’apliquen no és té en compte en cap cas la renda ni el valor de l’immoble. Amb l’eliminació d’algunes bonificions que són clarament innecessàries per a les persones que se’n beneficien es podria ampliar significativament els 60.000€ que l’Ajuntament destina a aquest ajut, completament insuficient i que no satisfà les necessitats de les famílies treballadores.

D’altra banda, ja ho vam dir fa un any i ho tornem a dir ara, és incomprensible deixar d’aplicar el recàrrec de l’IBI a pisos buits. Sembla que hi ha una voluntat de deixar de recaptar impostos a qui més té i acollar una mica més a aquelles famílies que més pateixen l’impacte de l’inflació o de la manca d’habitatge a preus assequibles.

Xavier Alejandre Casanova
Coordinador Esquerra Unida Sant Boi
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios