www.elllobregat.com
Les dones fem esport: Lluitant contra les desigualtats de gènere de forma esportiva

Les dones fem esport: Lluitant contra les desigualtats de gènere de forma esportiva

sábado 06 de julio de 2024, 20:00h
L'esport a Barcelona és popular, amb el 48% de la població practicant-lo. Encara que beneficia social i psicològicament, persisteixen desigualtats de gènere. La Diputació de Barcelona promou la igualtat a través del programa 'Dona i Esport', donant suport als municipis, oferint recursos econòmics, tècnics i materials per a fomentar la participació femenina en l'esport i combatre el sedentarisme.

L'esport és un fenomen en constant i creixent evolució. El 48% de la població de la demarcació de Barcelona de més de 16 anys practica esport en alguna de les més de 4.500 instal·lacions esportives o bé al medi natural que hi ha a les comarques barcelonines en un context de gran potència del teixit associatiu, amb més de 10.000 entitats esportives a la província i més de 60 federacions a Catalunya.

L’esport implica beneficis socials i psíquics més enllà dels lògics beneficis físics, esdevenint una eina clau per a la millora de la qualitat de vida de les persones. Dit això, el biaix de gènere és una realitat: hi ha menys llicències esportives femenines, existeix una menor participació de la dona en estructures esportives professionals (el 24% davant el 76% que ocupen els homes) i l’enquesta sobre activitat física i esportiva a Catalunya mostra que les dones en un 40% no practiquen cap activitat física respecte els homes.

Millorar la qualitat de vida

Davant d’aquest escenari, la Diputació de Barcelona assisteix, acompanya i coopera amb els ens locals per millorar la qualitat de vida de la ciutadania impulsant la pràctica esportiva i alhora mantenint una bona xarxa d’equipaments esportius i apostant per la innovació en els serveis esportius municipals. En clau de gènere un projecte rellevant és el programa ‘Dones i Esport’, una línia d’actuació que la Diputació de Barcelona destina en aquest mandat a impulsar programes d’activitat física continuada i lluitar contra el sedentarisme, al llarg de tota la vida, de les dones. Incorporant la perspectiva de gènere, pretén aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, tant pel que fa a l’increment de l’activitat esportiva, com a la incorporació de les dones en les estructures directives professionals de l’ecosistema esportiu.

El programa ‘Dones i Esport’ consta de recursos econòmics, tècnics i materials. Els primers consisteixen en ajuts als municipis per a l’organització d’activitats esportives prioritàriament per a dones. Els recursos tècnics consisteixen en ajuda per a l’elaboració de dos documents obligatoris per als municipis: el pla d’igualtat de gènere a l’activitat física i l’esport local, i el protocol per abordar violències masclistes en equipaments esportius municipals. Per últim, també existeixen recursos materials de suport a l’organització d’esdeveniments esportius per a dones. A més, es duen a terme diferents jornades formatives i diferents seminaris i cursos. En els darrers mesos s’han treballat àmbits com la incorporació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la pràctica esportiva local, la incorporació de la perspectiva interseccional a les polítiques esportives del mateix àmbit o les estratègies per a la implementació d’un pla de prevenció de la violència sexual a l’esport.

Per últim, s’ha creat un banc de bones pràctiques per promoure la millora i la innovació en els governs locals amb la difusió d’experiències, la reflexió i l’intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.
https://www.diba.cat/les-dones-fem-esport.

SIS DONES ENS HAN EXPLICAT LA SEVA EXPERIÈNCIA AMB LA PRÀCTICA DE L'ESPORT


¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(1)

+
0 comentarios