www.elllobregat.com
El Síndic de Cornellà alerta dels problemes d'accés a l'habitatge en la seva memòria anual de 2015

El Síndic de Cornellà alerta dels problemes d'accés a l'habitatge en la seva memòria anual de 2015

Por Beatriz Fontseré
lunes 11 de abril de 2016, 14:57h
Tot i destacar positivament les iniciatives de l’Ajuntament de Cornellà en matèria d’habitatge, Barrera considera que caldria millorar els canals de comunicació i informació amb els afectats o eventuals destinataris de l’oferta de vivenda social i en dotar d’una major transparència els processos.

El Síndic de Greuges de Cornellà alerta dels problemes d’accés a l’habitatge que tenen els ciutadans de Cornellà en situació de vulnerabilitat. Aquesta és una de les principals conclusions de la Memòria del 2015, que recull l’activitat de la institució durant l’any passat i que Joan Barrera va presentar al Ple municipal el 7 d’abril.

En el mateix informe, el Síndic constata les conseqüències de la cronificació de la crisi. “Darrera de cada expedient, hi acostuma a haver una família, amb menors o gent gran, que acudeixen al Síndic per plantejar el cas més urgent, el de màxima necessitat, darrera del qual s’amaguen altres problemàtiques que durant la tramitació de l’expedient acaben aflorant”. Entre els afectats, sobresurten els perfils de famílies monoparentals, de mitjana edat i, en ocasions, amb accés al treball però amb un sou tan baix o amb una situació tan precària que els impedeix cobrir les necessitats més bàsiques.

En relació a l’accés a l’habitatge comença a aflorar una nova tipologia de casos, el de persones que estan en situació de risc per no poder pagar el lloguer de la vivenda o d’una simple habitació. “Amb aquesta realitat sobre la taula, és injustificable i incomprensible que no existeixi una política d’habitatge social per part de les administracions estatal i autonòmica per posar a mans d’aquells que ho necessiten els pisos que van ser traspassats a la SAREB o per promoure vivendes de lloguer social que ajudin a apaivagar un problema que cada vegada es projecte amb més cruesa”, apunta el Síndic en la Memòria.

Una Iniciativa d’Ofici per modificar els requisits d’accés a vivenda social

Tot i destacar positivament les iniciatives de l’Ajuntament de Cornellà en matèria d’habitatge, Barrera considera que caldria millorar els canals de comunicació i informació amb els afectats o eventuals destinataris de l’oferta de vivenda social i en dotar d’una major transparència els processos.

En aquest context, el Síndic va presentar el passat mes de gener una Iniciativa d’Ofici instant la modificació del requisit municipal per accedir a un habitatge social, segons el qual s’ha d’acreditar ser resident a la ciutat amb una antiguitat mínima de cinc anys amb anterioritat a la data de sol·licitud. “Aquesta exigència no s’ajusta al contingut de la Llei del Parlament 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica. Per part dels responsables municipals, ja m’han informat que aquesta proposta serà tinguda en compte”, indica el Síndic per justificar la Iniciativa.

Les beques menjador, l’aplicació de la Llei de la dependència i els expedients queixes per sorolls de bars i restaurants, altres queixes destacades l’any passat

La retallada de la Generalitat de Catalunya en la partida econòmica destinada a finançar les beques menjador del curs escolar 2015-2016 i les demores en el cobrament dels ajuts de la Llei de la Dependència conformen un altre bloc significatiu de queixes incloses en l’Informe.

En la memòria del 2015, destaca una altra tipologia de queixes, les que han promogut veïns de la ciutat per l’impacte acústic i ambiental d’activitats de restauració (bars i restaurants) tant a l’interior dels locals com a la via pública. Des d’aquesta perspectiva, el Síndic recomana que la ciutat es doti d’un Pla d’usos que s’aplicaria a aquelles zones de Cornellà, perfectament delimitades, on hi ha constància d’aquesta problemàtica.

Per últim, el defensor de les persones fa una reflexió sobre el civisme a la ciutat i considera que un dels reptes de futur del municipi és preservar el marc de convivència que s’ha mantingut fins ara. Barrera valora positivament la iniciativa que ha posat en marxa l’Ajuntament de Cornellà de creació d’un servei transversal de mediació per resoldre conflictes de convivència abans d’activar mesures administratives.

L’Informe, en dades

Durant el 2015, l’Oficina del Síndic de Greuges de Cornellà va registrar 188 expedients de queixa, 67 consultes i set Iniciatives d’Ofici. De les queixes, la majoria es relacionen amb el Servei a les persones. El segon bloc, agrupa els casos vinculats al Territori, amb expedients que es relacionen amb la impossibilitat d’accedir a un habitatge i problemàtiques relacionades amb problemes de soroll. Per últim, un tercer grup de queixes fa referència a l’Administració general i es relaciona amb expedients sobre impostos i sancions de trànsit, entre d’altres.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios