www.elllobregat.com
El Baix Llobregat vol convertir-se en un destí turístic de referència
Ampliar

El Baix Llobregat vol convertir-se en un destí turístic de referència

sábado 06 de abril de 2024, 19:58h
El Consell Comarcal del Baix Llobregat té l’objectiu de millorar l’experiència dels turistes que visiten aquest indret i al mateix temps impulsar l’economía de la zona.

En aquest sentit s’ha presentat un nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic ja que és el turisme el segon sector que aporta més riquesa al Baix Llobregat. Aquest Pla té l’objectiu també de millorar les vivències dels turistes sense que es vegi alterada la qualitat de vida dels seus habitants.

El Pla s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu i col·laboratiu que cerca convertir el Baix Llobregat en un destí turístic de referència i sostenibilitat que es basa en tres eixos: Cohesió territorial, desenvolupament local i competitivitat. En aquest sentit s’ha elaborat un full de ruta que conté sis grans eixos estratègics: Intel·ligència turística i governança col·laborativa; sostenibilitat i accessibilitat; competitivitat; productes i experiències turístiques innovadores; tecnologia i màrqueting del destí.

Amb aquesta iniciativa es vol aconseguir contribuir a un desenvolupament sostenible i regeneratiu de la comarca, en el sector turístic evolucioni i pugui proporcionar experiències i benestar per a tota la població local i també als turistes i a la població propera.

Cal destacar també que un altre objectiu és assegurar el manteniment d’aquest sector i, per això, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha elaborat aquest Pla per, millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Al mateix temps és pretén convertir el Baix Llobregat en un destí turístic que sigui al mateix temps de referència i sostenible.

L’objectiu del Pla és també consolidar el Baix Llobregat en un destí turístic de benestar i qualitat amb tres línies transversals de treball: cohesió territorial, desenvolupament local i competitivitat. i sostenibilitat. Tenint en compte el pes ocupacional i econòmic que té el turisme a la comarca, el Consell Comarcal ha volgut invertir en generar oportunitats laborals i generar una millora en la qualitat de vida i una millor oferta turística que sigui accessible per a totes les persones.

Per a la seva elaboració en aquest Pla s’ha aplicat una perspectiva integral per abordar la naturalesa integral del turisme i la seva transversalitat i, al mateix temps, s’ha tingut en compte l’equilibri territorial, ambiental i econòmic de la comarca. Tanmateix el Consell Comarcal ha aplicat un nou concepte i posicionament innovador, competitiu i rendible per fer-lo també de participació, cooperació i de compromís. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios