www.elllobregat.com

El Baix millora la nota en contaminació

Por Begoña González
martes 21 de abril de 2015, 21:44h
És ben sabut que la comarca del Baix Llobregat i L’Hospitalet és una zona industrial i on s’hi desenvolupen una ingent quantitat d’activitats contaminants, perquè tot i que la industria és una de les principals activitats econòmiques de la comarca i suposa la única font d’ingressos de moltes famílies, és innegablement contaminant, així com també ho és l’elevat trànsit de les carreteres del Baix i ho són les múltiples emissions que en general expulsa la comarca.
El diòxid de carboni no és un gas “dolent”, ni molt menys, de fet és essencial per a la vida d’éssers com les plantes, el problema és que el produïm en una quantitat massa gran com per a que pugui ser totalment neutralitzat per les cada cop més escasses zones verdes. Per facilitar les tasques de control de la qualitat de l’aire que respirem, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica donarà més informació a temps real.

Això serà possible gràcies a que la conselleria de Territori i Sostenibilitat duplicarà la inversió en aquesta àrea fent que la Direcció General de Qualitat Ambiental incrementi un 25% el pressupost per a la vigilància de la qualitat de l’aire i un 75% el pressupost dedicat a la prevenció de la contaminació, passant dels 2 MEUR als 4 MEUR.

Aquesta xifra podria créixer més en els propers anys, gràcies als fons provinents dels nous impostos ambientals sobre les emissions contaminants de les indústries, la generació d’energia i de l’aviació, cosa que suposaria una gran quantitat de diners a invertir per tal d’ajudar el planeta a ser estar més sa.

El Departament de Territori i Sostenibilitat prioritzarà les inversions a l’àrea metropolitana de Barcelona entre d’altres zones, cosa que per analogia afectarà de manera positiva al Baix Llobregat.

L’any passat van disminuir en general les concentracions dels contaminants atmosfèrics més problemàtics, però en aquest cas, tota acció és poca. Tot i així, les partícules en suspensió (PM10) es mantenen per primer cop per sota els límits establerts a l’àrea metropolitana de Barcelona, cosa que a més de la tendència a l’estabilització dels òxids de nitrogen (NOX), suposen una situació molt positiva per al Baix Llobregat però encara sense arribar a assolir els objectius europeus. Pel que fa a l’increment pressupostari en prevenció de la contaminació, les mesures aniran adreçades a la intervenció sobre les emissions industrials, la sensibilització de la ciutadania, l’impuls als vehicles nets de baixes emissions, el distintiu ambiental de flotes de transport per carretera, la promoció de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments laborals urbans, en el marc de la campanya “més bicicleta, menys contaminació” i el suport als municipis per desenvolupar les zones urbanes d’atmosfera protegida previstes en el Pla de Millora de la Qualitat de l’aire. III
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios